Archeológovia začínajú v Kremničke so sondážou priekopy a bunkra

BANSKÁ BYSTRICA – Pri Pamätníku obetiam fašizmu v banskobystrickej časti Kremnička, na miestach masových popráv a povstaleckej obrany počas druhej svetovej vojny, pokračuje tím vedený Pavlom Šteinerom z Katedry archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre vo výskume. Od pondelka (17. 6.) začne realizovať terénne výkopové práce, a teda sondáž protitankovej priekopy a betónového bunkra. Informovala o tom hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.

„V apríli počas povrchového prieskumu s detektormi kovov sa podarilo výskumnému tímu s presnosťou identifikovať miesta v lokalite protitankovej priekopy a betónového bunkra, kde sa masové popravy v minulosti vykonávali. Z archeologického a vojensko-historického hľadiska bude pre odborníkov zaujímavé zistiť profil i rozmery priekopy, ktorá bola nafotená v roku 1944, ale nikdy ju neskúmali,“ konštatovala Marhefková.

Doposiaľ bol chránený len pamätník a hroby

Podľa Šteinera sa na Slovensku a ani v okolitých krajinách doposiaľ archeologický výskum takéhoto druhu nikdy nerealizoval. Banskobystrická samospráva ho iniciovala s cieľom získať relevantné podklady, ktoré poslúžia pamiatkarom na rozšírenie pásma pamiatkovej ochrany lokality, kde sa odohral masaker patriaci k najväčším zločinom spáchaným u nás. Doposiaľ bol chránený len pamätník a hroby, čo sa ukázalo ako nedostatočné.

„Identifikáciou miest budovania povstaleckej obrany, masových popráv a miest neskorších exhumácií, ktoré by zodpovedali historickým udalostiam, overeným predchádzajúcim archívnym a dokumentačným výskumom, môžu pamiatkari získať ďalšie argumenty na zvýšenie úrovne ochrany pamiatkových a pietnych hodnôt objektov danej lokality,“ doplnila hovorkyňa primátora.

Na základe rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici je vymedzené, na ktorých parcelách a v akom rozsahu môže tím archeológov prieskum realizovať. Skúmaným miestom je protitanková priekopa, betónový bunker, bunker Vyšný potok a lokalita Pod Stráňami. Cieľom je identifikovať objekty, ktoré sa dajú dokázateľne spojiť s udalosťami rokov 1944 až 1945.

Viac o téme: archeológia, Banská Bystrica, Kremnička

Súvisiace články