Regióny Banská Bystrica

Autobusová doprava v Banskobystrickom kraji je ohrozená. Skloňujú sa vydieračské praktiky

Zdroj: TASR / Branislav Račko

BANSKÁ BYSTRICA – Komunikácia medzi Banskobystrickým samosprávnym krajom (BBSK) a spoločnosťou SAD Zvolen, ktorá zabezpečuje verejnú autobusovú dopravu v kraji, je po vynesení rozsudku Okresným súdom vo Zvolene v decembri minulého roka, komplikovaná, čo ohrozuje autobusovú dopravu v kraji. Ako dnes na tlačovej konferencii uviedol predseda BBSK Ján Lunter, správanie vedenia SAD Zvolen podľa neho pripomína vydieračské praktiky 90. rokov, pretože za január požaduje preplatenie takmer dvojnásobku sumy dohodnutej v septembri minulého roka.

 

Rozsudok Okresného súdu vo Zvolene ešte nenadobudol právoplatnosť, ale vyplýva z neho, že dodatok, ktorý podpísala SAD Zvolen aj SAD Lučenec s bývalým vedením kraja za pôsobenia Mariana Kotlebu, sú minimálne v časti predĺženia pôvodnej zmluvy o päť rokov uzatvorené v rozpore so zákonom. Župa však hovorí, že rozsudok im ešte nebol doručený. „Tento doteraz neprávoplatný rozsudok spôsobil, že SAD Zvolen začala postupovať pre nás nepochopiteľným spôsobom,” uviedol predseda BBSK s tým, že verejne vyzýva dopravcu na rokovania za jedným stolom.

V septembri minulého roka vyčíslila zvolenská SAD-ka podľa BBSK zálohové platby na rok 2020 vo výške 19,8 mil. eur, pričom pred niekoľkými dňami zaslala list, v ktorom už tieto náklady vyčíslili na 34 mil. eur ročne. Vedenie BBSK vyzvalo SAD Zvolen na rokovanie, aby si tento rozdiel v cene vysvetlili, k tomu však zatiaľ nedošlo. „Ohromné navýšenie ceny za žiadnych okolností akceptovať nebudeme. Navyše bez akýchkoľvek argumentov a opory v dátach,“ konštatoval Lunter s tým, že je v záujme kraja zabezpečenie dopravnej obslužnosti kraja za férových a korektných podmienok a hlavne za primeranú cenu.

Vedenie kraja sa preto obracia aj na ministerstvo hospodárstva, ktoré je akcionárom spoločnosti MH Manažnent vlastniacej 40 % podiel v SAD Zvolen, aby zasiahli, lebo ich konanie považuje župa za neadekvátne. Okrem toho sa podľa slov podpredsedu BBSK Ondreja Luntera obracajú aj na Najvyšší kontrolný úrad pre vykonanie kontroly v SAD Zvolen, aby preverili hospodárenie s verejnými zdrojmi. „Taktiež sa obraciame aj na Protimonopolný úrad, či dopravca nezneužíva monopolné a dominantné postavenie na trhu a na Okresný súd vo Zvolene, aby nám doručil medzitýmny rozsudok čo najskôr,“ dodal podpredseda kraja s tým, že vyzývajú aj zástupcov SAD Zvolen, aby si s vedením BBSK sadli za jeden stôl a hľadali riešenia v prospech cestujúcej verejnosti.

V septembri minulého roka vyčíslila zvolenská SAD-ka podľa BBSK zálohové platby na rok 2020 vo výške 19,8 mil. eur. Zdroj: TASR / Jozef Poliak

„Zákon nám umožňuje vybrať prevádzkovateľa verejnej dopravy bez verejnej súťaže najviac na obdobie dvoch rokov, čo by sme radi využili a so SAD Zvolen sa dohodli. Dopravu v ďalšom období bude potom zabezpečovať víťaz verejného obstarávania, na ktoré sa chceme počas tohto dvojročného obdobia dôkladne pripraviť,“ objasnil Ján Lunter.

Vedenie Banskobystrického samosprávneho kraja v septembri 2018 informovalo, že odmieta plniť od januára 2019 zmluvy s dopravcami zabezpečujúcimi prímestskú autobusovú dopravu v kraji. Predĺženie platnosti zmlúv s oboma dopravcami SAD Zvolen aj SAD Lučenec v dodatkoch o päť rokov, ktoré podpísalo bývalé vedenie BBSK bolo podľa právnej analýzy vedenia kraja v rozpore so zákonom, predovšetkým s nariadením Európskeho parlamentu o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave. Obidvaja dopravcovia aj na základe svojich právnych analýz trvali na platnosti dodatkov a garantovali dopravnú obslužnosť aj po 1. januári 2019. Vzhľadom k tomu, že nedošlo k dohode a uzavretiu dočasných krátkodobých zmlúv s dopravcami, tak sa vedenie BBSK rozhodlo spor o platnosť predĺženia zmlúv dodatkami s autobusovými dopravcami SAD Zvolen a SAD Lučenec riešiť súdnou cestou. Kraj tiež garantoval, že do rozhodnutia súdu bude za vykonávanie dopravy platiť v zmysle spochybňovaných dodatkov.

Podľa stanoviska vedenia SAD Zvolen, ktoré má agentúre SITA k dispozícii, môže za súčasný stav vo verejnej doprave predseda BBSK Ján Lunter, lebo spôsobil, že po 1. januári 2019 neexistuje medzi dopravcami v kraji a BBSK záväzný zmluvný vzťah. “BBSK je viazaná zmluvou o výkonoch vo verejnom záujme a túto zmluvu doteraz nevypovedal. Nerozporoval ani vyčíslené náklady na zabezpečovanie dopravy a dokonca nevyhlásil ani súťaž na výber nového dopravcu. Neuhrádza platby za výkony a navyše zažaloval dopravcov, čím sa domáha neplatnosti záväznej zmluvy,” uvádza sa v stanovisku.

Vedenie Banskobystrického samosprávneho kraja v septembri 2018 informovalo, že odmieta plniť od januára 2019 zmluvy s dopravcami zabezpečujúcimi prímestskú autobusovú dopravu v kraji.  Zdroj: TASR / Jozef Ďurník

Vedenie SAD Zvolen ďalej uvádza, že na situáciu doplácajú vodiči ako aj ostatní zamestnanci dopravcov v kraji. “Ján Lunter sa domáhal neplatnosti zmluvy na súde, čo sa mu aj podarilo dosiahnuť a my sa tomuto rozhodnutiu súdu musíme podriadiť a prestať prepravovať cestujúcich,” konštatuje vedenie spoločnosti s tým, že osobnú zodpovednosť musí prevziať ten predstaviteľ samosprávy, ktorý získal mandát a vyplýva mu to zo zákona. Podľa vedenia SAD Zvolen sa predseda BBSK len vyhovára, aby tým zakryl svoju neschopnosť zastávať tento post a plniť si povinnosti, ku ktorým sa zaviazal. SAD Zvolen je povinná plniť si povinnosti voči akcionárom a v zmysle zákona je povinné brániť stratám na podnikaní. “Štatutárni zástupcovia spoločnosti nemôžu v zmysle právnych predpisov ďalej pokračovať v zadlžovaní spoločnosti spôsobenej neplnením zmluvných podmienok zo strany BBSK,” konštatuje vedenie SAD Zvolen.