Regióny Banská Bystrica

Banská Bystrica príde o stovky stromov. Dôvodom je protipovodňová ochrana

Ilustračná fotografia. Zdroj: Polícia SR

BANSKÁ BYSTRICA – Výrubom 317 drevín majú od soboty 19. októbra pokračovať práce v ďalšom úseku výstavby protipovodňovej ochrany mesta Banská Bystrica. Prvé stromy vyrúbali už na jar v centre mesta. Ako agentúru SITA informoval hovorca štátneho podniku Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) Marián Bocák, výrub označených drevín v rozsahu nevyhnutnom pre účely protipovodňovej stavby bude prebiehať v súbehu s rýchlostnou cestou R1, od kilometra 173,989, po kilometer 175,374, až do 2. novembra.

 

Vodohospodári uskutočnia náhradnú výsadbu vhodných druhov drevín. Celkové náklady na realizáciu projektu protipovodňovej ochrany v dĺžke 7,38 kilometra popri rieke Hron, medzi mestskými časťami Majer a Radvaň, predstavujú čiastku približne 30 mil. eur. Stavebné práce na protipovodňovej ochrane mesta pod Urpínom budú prebiehať do polovice roka 2020.

Výrub drevín povolil Okresný úrad Banská Bystrica. Práce na výrube drevín budú realizované firmou oprávnenou na uvedený druh prác v súčinnosti s Národnou diaľničnou spoločnosťou a.s. a v prítomnosti environmentálneho dozoru stavby. SVP uskutoční náhradnú výsadbu drevín vhodnú pre danú lokalitu, pôjde o jelšu lepkavú, vŕbu bielu, topoľ čierny, brest horský, brezu previsnutú, hrab obyčajný a javor horský, povedal hovorca.

Počíta sa aj s rekonštrukciou

Od odovzdania staveniska zhotoviteľ vykonal práce na objekte skladu mobilného hradenia. Ďalšie práce robia na ľavom brehu rieky Hron v lokalite pri zimnom štadióne, ako aj na pravostrannej aj ľavostrannej ochrannej hrádzi toku Hron, v úseku od mosta Mičinská po lávku pre peších v časti Majer, a od lávky pre peších po pravostranné zaústenie Selčianskeho potoka do toku Hrona.

Zdroj: FB Banská Bystrica

Projekt protipovodňovej ochrany Banskej Bystrice počíta s rekonštrukciou, prípadne vybudovaním nových ochranných múrikov popri rieke Hron, vrátane výstavby podzemných tesniacich stien. V centre mesta budú mať múriky rovnakú výšku ako v súčasnosti. Po ich rekonštrukcii však bude možné na ne nainštalovať mobilné hradenie tak, ako napríklad v Bratislave, Prahe či Viedni.

Do rieky Hron, ktorá preteká územím mesta Banská Bystrica, sa vlievajú ďalšie prítoky. Prvé rozsiahlejšie úpravy koryta Hrona sa urobili v 60. rokoch minulého storočia počas prekladania štátnej cesty. V roku 1974 mesto pod Urpínom zasiahla ničivá prírodná katastrofa, keď ho od 19. do 24. októbra zaplavila tisícročná voda a pod vodou sa ocitlo 267 domov. Po povodni bol úsek koryta v meste zabezpečený vybudovaním nábrežných múrikov, ktoré v súčasnosti už nespĺňajú požiadavky ochrany mesta pred povodňou.