Regióny Banská Bystrica

Banská Bystrica rekonštruuje zimný štadión. Úplnou novinkou bude nová elektrická rolba s príslušenstvom

Bezpečnosť hráčov a všetkých návštevníkov je absolútnou prioritou prevádzkovateľa banskobystrického zimného štadióna. Zdroj: TASR / Branislav Račko

BANSKÁ BYSTRICA – Bezpečnosť hráčov a všetkých návštevníkov je absolútnou prioritou prevádzkovateľa banskobystrického zimného štadióna. Z tohto dôvodu sa mestská akciová spoločnosť MBB rozhodla napriek problémom vysúťaženého dodávateľa so subdodávateľmi, pokračovať s ním v rekonštrukčných prácach aj so sklzom v termíne odovzdania stavby. Ako uvádza MBB v tlačovej správe, “zrušenie zmluvy a následné nové verejné obstarávanie by posunulo vykonanie nevyhnutných statických opatrení až do obdobia po ukončení ďalšej hokejovej sezóny, čo bolo z hľadiska bezpečnosti neprípustné”.

 

V súčasnosti práce na nevyhnutnom statickom zabezpečení pokračujú aj počas víkendov, s cieľom odovzdať halu A do užívania hokejového klubu čo najskôr. Poverený člen predstavenstva MBB denne komunikuje o postupe prác s prezidentom alebo riaditeľom hokejového klubu HC‘05 Banská Bystrica. Preto podľa stanoviska spoločnosti nie sú pravdivé niektoré vyjadrenia zamestnancov HC‘05 o neposkytovaní informácií o rekonštrukčných prácach. Montážnici vykonávajú práce vo výške 16 metrov nad zemou na pohyblivých plošinách pri teplote okolo 50 °C, pričom jeden trám, ktorý musia ukotviť z dvoch plošín najviac štyria montážnici, má hmotnosť približne 80 kilogramov. MBB vyzýva niektorých zamestnancov HC’05 a verejnosť, aby na nich nevyvíjali neprimeraný tlak.

Súbežne s prácami na náročnom statickom zabezpečení strešnej konštrukcie finalizuje dodávateľ prác na dokončení šiestich úplne nových mládežníckych šatní, kancelárií trénerov, spŕch a toaliet, pričom boli zapracované všetky odporúčania a požiadavky zástupcov HC‘05. „Súčasťou prác je aj úplne nová výkonná vzduchotechnika a nábytkové vybavenie obstarané na mieru podľa vekových kategórií jednotlivých družstiev vo farbách a s logami klubu, ktoré budú čoskoro odovzdané,“ uvádza sa v stanovisku spoločnosti. Úplnou novinkou od začiatku sezóny bude aj nová elektrická rolba s potrebným doplnkovým vybavením, ktorú by mali dodať do 26. augusta.

Pripravovali aj architektonickú štúdiu

Počas prvého polroka 2019 spoločnosť MBB v súčinnosti s vedením mesta a zástupcami HC‘05 pripravovala aj architektonickú štúdiu na „Prestavbu západnej tribúny vrátane hlavného vstupu a prislúchajúceho zázemia“, do ktorej boli zapracované všetky požiadavky na budúcu využiteľnosť a funkčnosť prestavby. Do celého procesu prípravy štúdie zasiahla aj informácia o organizácii letného Európskeho olympijského festivalu mládeže v roku 2021 v Banskej Bystrici, keď sa vo významnej miere počíta s využitím zimného štadióna. Štúdia bola v závere prvého polroka 2019 odsúhlasená a aktuálne prebiehajú práce na príprave projektovej dokumentácie pre stavebné konanie. Samotná realizácia prestavby je plánovaná po skončení budúcoročnej hokejovej sezóny.

V súvislosti s prípravou tohtoročnej rekonštrukcie západnej tribúny Zimného štadióna v Banskej Bystrici mestská spoločnosť MBB ako vlastník štadióna oslovila odborníkov z drevárskej fakulty vo Zvolene za účelom posúdenia skutkového stavu jeho drevenej konštrukcie. Na základe odborného posúdenia statik vypracoval posudok so zoznamom nevyhnutných opatrení, ktoré bolo potrebné z hľadiska bezpečnosti bezodkladne vykonať. V zmysle posudku bola vypracovaná projektová dokumentácia na statické zabezpečenie zimného štadióna a tiež spustené verejné obstarávanie na dodávateľa stavby.