Regióny Banská Bystrica

Banská Bystrica vyhlásila verejnú súťaž návrhov na obnovu Námestia slobody

Ján Nosko. Zdroj: Zoznam.sk / Ján Zemiar

BANSKÁ BYSTRICA –  Mesto Banská Bystrica v týchto dňoch vyhlásilo verejnú anonymnú jednokolovú urbanisticko-architektonickú súťaž návrhov na obnovu Námestia slobody. Patrí k jedným z troch najväčších prestupných uzlov mestskej a prímestskej hromadnej dopravy. Informovala o tom Zdenka Marhefková, hovorkyňa banskobystrického primátora.

 

„Cieľom súťaže, do ktorej sa môžu zapojiť tímy alebo jednotlivci zo Slovenska i zahraničia, je získať návrh revitalizácie a prestavby tohto priestoru. Do súťažných podmienok boli zapracované požiadavky odborných útvarov mesta, ako aj Banskobystričanov z dotazníkového prieskumu. Výsledkom má byť bezpečné, moderné, čisté, kultúrne a komfortné miesto pre všetkých,“ konštatovala Marhefková.

Lehota na odovzdanie návrhov je do 12. októbra. Súťaž vyhodnotí porota zložená z odborníkov. Chýbať nebude ani výstava súťažných návrhov.

“Námestie slobody patrí k dôležitým mestským priestorom, ktorým denne prejde mnoho motoristov, peších i cestujúcich. Uvedomujeme si, že dnes sa v tejto lokalite človek stráca, preto chceme celý priestor obnoviť, zvýšiť bezpečnosť chodcov, vytvoriť zelené a oddychové plochy. Aby sme našli čo najkvalitnejší návrh reflektujúci na potreby obyvateľov a návštevníkov, rozhodli sme sa vyhlásiť architektonicko-urbanistickú súťaž, ktorú nám overila Slovenská komora architektov. Verím, že sa zapoja mnohí šikovní architekti a získame kvalitný návrh,” uviedol primátor Ján Nosko.

Zdôraznil, že predmetom súťaže je priniesť komplexný urbanistický návrh revitalizácie Námestia slobody, pritom je potrebné zachovať jeho hlavnú funkciu a dbať na to, že je súčasťou centrálnej mestskej zóny a jeho veľká časť sa nachádza v ochrannom pásme Pamiatkovej rezervácie Banská Bystrica. Okolie tvoria zdravotnícke zariadenia, úrady, banky, bytovky, detské ihriská či parky. Autor víťazného návrhu by mal po súťaži spracovať zmeny a doplnky územného plánu zóny, projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu verejných priestranstiev a zastávok verejnej hromadnej dopravy.

Vyhlásenie súťaže návrhov je zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania www.uvo.gov.sk, v Úradnom vestníku EÚ na stránke TED, na webe Slovenskej komory architektov www.komarch.sk a na internetových stránkach www.archinfo.sk a www.banskabystrica.sk.