Banskobystričania pozor. Záhradnícke a rekreačné služby prijali v súvislosti s kosením niekoľko opatrení

BANSKÁ BYSTRICA – Záhradnícke a rekreačné služby (ZAaRES), ktoré sa v Banskej Bystrici starajú o údržbu zelene, prijali v súvislosti s kosením v uliciach mesta niekoľko opatrení. Hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková informovala, že o ich uvedenie požiadal spoločnosť primátor Ján Nosko na základe množiacich sa negatívnych podnetov na ich prácu na sociálnych sieťach.

 

ZAaRES podľa Marhefkovej pristúpili v tomto roku k novému manažmentu kosenia. Ide o zníženie intenzity kosieb na vybraných plochách či tzv. mozaikovité kosenie, ktoré má prispieť nielen k ekonomických úsporám, ale aj zníženiu prašnosti, zlepšeniu ochladzovania priestoru a ochrane rastlín a živočíchov.

„Z dôvodu koronakrízy, zníženia príspevku na údržbu zelene a celkového šetrenia finančných prostriedkov organizácie sme museli v mesiacoch apríl až jún obmedziť využívanie externých koscov. Napriek všetkému ZAaRES kosia v Banskej Bystrici týždenne desať až 15 ulíc. Vypomáhajú nám aj zamestnanci Podniku medzitrhu práce – šanca pre všetkých, ktorí sa starajú o kosenie areálov materských škôl a cintorínov,“ priblížil riaditeľ ZAaRES-u Ivan Šabo.

Okrem kosieb a hrabania trávy zamestnanci ZAaRES-u vykonávajú orezy kríkov a stromov, vysádzajú kvetinové záhony, ktoré pravidelne vyplievajú, ošetrujú a polievajú. Tí istí zamestnanci odstraňujú popadané stromy a konáre po silných vetroch, realizujú kosenie neplánovaných lokalít, čo tiež predlžuje interval kosieb. „Aby sme zlepšili situáciu, od júna sme opäť začali priebežne prijímať sezónnych pracovníkov, koscov a hrabačky. Oproti minulým rokom sa však ich počet výrazne znížil. Naši zamestnanci od júla vykonávajú prácu aj počas sobôt, traktor s kosačkou pracuje na dve zmeny a externej firme zadávame prácu vo väčšom rozsahu oproti plánovanému rozvrhu,“ podotkol Šabo s tým, že zaviedli aj častejšie kosenie detských ihrísk.

Živú diskusiu na sociálnych sieťach rozprúdil podľa Marhefkovej aj príspevok o poškodených lipách v Parku pod Pamätníkom SNP. Kosci bývajú každoročne poučení, ako majú vykonávať svoju prácu, no občas podľa nej pochybia. „Poškodené lipy sme okamžite ošetrili stromovým balzamom. Zároveň sme objednali chráničky kmeňov, ktoré budú po prvý raz osadené na mladé stromy vysadené v meste v posledných rokoch. Koscov sme opätovne upozornili na výkon práce tak, aby nedochádzalo k ďalšiemu poškodzovaniu stromov,“ dodal Šabo.

Banskobystrický primátor v tejto súvislosti uviedol, že aj keď sa samospráva za posledné snažila znižovať technologický investičný dlh, uvedomuje si, že mať novú techniku niekedy nestačí. „Dlhodobo vnímame problém s nedostatkom personálnych kapacít a minimálny záujem o tento typ práce. Verím, že nateraz vedenie ZAaRES-u prijalo dostatočné opatrenia, aby sa situácia zlepšila,“ skonštatoval Nosko.

Viac o téme: Banská Bystrica, investičný dlh, Ján Nosko, kosenie, mesto, nedostatok, opatrenia, personál, Primátor, údržba, Záhradnícke a rekreačné služby, zeleň, zníženie

Súvisiace články