Regióny Banská Bystrica

Banskobystričania rozhodnú: Kde chcú zelené oázy?

Zdroj: TASR / František Iván

BANSKÁ BYSTRICA – Mesto Banská Bystrica spúšťa najväčšiu plánovanú revitalizáciu verejných priestranstiev, vytváranie zelených oáz vo vnútroblokoch mestských častí a sídlisk. Dokopy tvoria takmer 55 hektárov. Vedenie mesta to vo štvrtok oznámilo na sídlisku Podlavice s tým, že obyvatelia môžu svoje návrhy a nápady od tohto dňa podávať prostredníctvom webovej stránky mesta alebo vhadzovať do schránok, ktoré nájdu na paneloch vo svojej lokalite.

 

Ako zdôraznil primátor mesta pod Urpínom Ján Nosko, je to spôsob, ako spoznajú, čo chcú mať ľudia takpovediac pod oknami. Anketu medzi občanmi vyhodnotia, podnety prerokujú s miestnymi lídrami, združeniami či občianskymi radami. Definitívny návrh pôjde ešte na verejné pripomienkovanie občanom danej lokality a súčasťou bude i stretnutie s verejnosťou.

 „Snažili sme sa vytypovať lokality vo všetkých častiach mesta. V súčasnosti zároveň beží aj proces vyňatia parku pri kaštieli Radvanských z nájmu od Akadémie umení, ktorý plánujeme v ďalšom období tiež zaradiť do tohto projektu. Chceme postupovať participatívnym spôsobom a úzkou komunikáciou s obyvateľmi zistiť, čo im v týchto vnútroblokoch chýba. Budeme reagovať práve na zmenu klímy výsadbou novej zelene, realizáciou vodozádržných opatrení s cieľom zachytávať dažďovú vodu v území. Podstatné bude najmä to, čo budú chcieť na týchto miestach Banskobystričania,“ zdôraznil Nosko.

„Sedem dotazníkov, do ktorých sa môžu záujemcovia zapojiť, je zverejnených na webe mesta. Aktívne budú do 28. júna. Všetky návrhy prerokujeme s obyvateľmi na verejných stretnutiach a pristúpime k reálnemu projektovaniu. Opäť pôjde o spoločné rozhodnutie,“ doplnil Jakub Gajdošík, prvý zástupca primátora. Mesto očakáva, že v novom programovom období bude možnosť čerpať eurofondy na tzv. zelenú a modrú infraštruktúru, a preto sa chce projektovo pripraviť už teraz. Z tohto dôvodu vytypovalo oddelenie územného plánovania a architekta mesta sedem rozsiahlych  plôch v rôznych častiach Banskej Bystrice.