Regióny Banská Bystrica

Banskobystrický kraj vyčlenil desaťtisíce eur na projekty na vzdelávanie chudobných detí

Zdroj: TASR / Pavol Ďurčo

BANSKÁ BYSTRICA – Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) podporí projekty, ktoré budú zamerané na rozvoj vedomostí, sociálnych a komunikačných zručností detí z chudobných rodín a marginalizovaných komunít. Počas vyše roka trvajúcej pandémie nového koronavírusu totiž mnohé nemali pre chýbajúce technické vybavenie prístup ku kvalitnému vzdelávaniu. TASR o tom informoval Marek Mačica z oddelenia komunikácie Úradu BBSK v Banskej Bystrici.

 

Maximálna výška podpory na jeden projekt je 8500 eur, kraj celkovo na túto výzvu vyčlenil 42-tisíc eur. Uzávierka predkladania projektov je do 30. apríla. Do výzvy sa môžu zapojiť právnické alebo fyzické osoby, ktoré vykonávajú opatrenia na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine, ako i obce a mestá či akreditovaný subjekt, ktorý robí opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

 “Kraj podporí projekty, ktoré budú zamerané na rozvoj vedomostí detí napríklad v podobe letných škôl. Rovnako projekty zamerané na rozvoj sociálnych a komunikačných zručností, talentov a zdravého sebavedomia detí či ich kreativity a tvorivého potenciálu,” priblížila riaditeľka odboru sociálnych služieb a zdravotníctva Úradu BBSK Denisa Nincová. Ako zdôraznila, výzva je prioritne určená sociálnym pracovníkom a organizáciám, ktoré pracujú s deťmi z chudobných rodín a marginalizovaných komunít.

“Pandémia nového koronavírusu okrem zdravotných problémov prináša so sebou i problémy v oblasti vzdelávania mladých ľudí. Najzasiahnutejšie sú práve deti z chudobných rodín. Zabezpečenie vzdelávania je pritom cesta, ktorá im môže pomôcť vymaniť sa z generačnej chudoby. Verím, že touto výzvou dopomôžeme deťom k rozvoju ich vedomostí a zručností v ťažkej dobe a dáme im šancu na lepšiu budúcnosť,” reagoval predseda BBSK Ján Lunter.

Bližšie informácie o výzve a podmienky sú dostupné na webovej stránke BBSK.