Regióny Banská Bystrica

Banskobystrický samosprávny kraj môže vyčleniť peniaze na nové zariadenia pre seniorov už v tomto roku

Ilustračná foto. Zdroj: pixabay.com

BANSKÁ BYSTRICA- Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) chce podporiť rozvoj služieb pre seniorov. Všeobecne záväzné nariadenie (VZN), ktoré na poslednom rokovaní prijali krajskí poslanci, umožňuje získať dotáciu oprávneným žiadateľom a vytvoriť aj viac miest pre špecializované sociálne služby v krajských zariadeniach. TASR o tom informovala Lenka Štepáneková, vedúca oddelenia komunikácie Úradu BBSK v Banskej Bystrici s tým, že prvú podporu by nové zariadenia mohli dostať už v tomto roku.

 

 “V poradovníkoch čakateľov v zariadeniach pre seniorov v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK bolo ku koncu minulého roka evidovaných 1348 žiadostí o umiestnenie. Čakacia doba je viac ako rok. Sociálne služby pre seniorov pritom primárne patria do pôsobnosti miestnej samosprávy, a nie vyšších územných celkov,” konštatovala Denisa Nincová, riaditeľka odboru sociálnych služieb a zdravotníctva Úradu BBSK.

Podľa nej až vyše 40 percent kapacít zariadení pre seniorov je v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK, čo je najviac zo všetkých samosprávnych krajov. “Kapacita zariadení pre seniorov v zriaďovateľskej kompetencii obcí tvorí len necelú štvrtinu. BBSK chce mestám i obciam prostredníctvom VZN pomôcť vysporiadať sa s ich originálnou kompetenciou poskytovania sociálnych služieb pre seniorov,” reagoval predseda BBSK Ján Lunter.

VZN umožní podporiť vznik zariadení pre seniorov v lokalitách, kde kraj po vytvorení nových kapacít bude môcť pristúpiť k transformácii svojho existujúceho zariadenia alebo jeho časti na špecializované zariadenie pre ľudí s postihnutím. Podporí delimitáciu zariadení pre seniorov z jeho zriaďovateľskej pôsobnosti na miestne samosprávy.

“Ušetrené peniaze použijeme na rozvoj špecializovaných sociálnych služieb, ktoré sú v originálnej kompetencii samosprávneho kraja a na budúce náklady súvisiace s krytím výdavkov na dotácie. O tie môžu žiadať mestá a obce, rozpočtové alebo príspevkové organizácie zriadené obcou, občianske združenia, neziskové organizácie, registrované cirkvi či náboženské spoločnosti,” dodal Lunter.

Ako zdôraznila Nincová, o dotáciu je možné požiadať do 15. apríla. Ak príde do termínu a bude spĺňať podmienky, krajskí poslanci môžu na podporu zariadenia vyčleniť zdroje z prebytku hospodárenia, ktorý sa prerozdeľuje v máji. BBSK patrí medzi najrýchlejšie starnúce regióny. Ak index starnutia v SR mal v roku 2019 hodnotu 104,80, v BBSK dosiahol 119, čo je vysoko nad rámec celoslovenského priemeru.