Regióny Banská Bystrica Brezno

Breznianske základné školy čaká rozsiahla modernizácia, mesto získalo dotáciu státisíce eur

Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

BANSKÁ BYSTRICA – Breznianska samospráva získala z európskych fondov viac ako 300-tisíc eur na zlepšenie materiálno technického vybavenia troch svojich základných škôl. Nenávratné finančné príspevky (NFP) mesto použije na modernizáciu odborných učební, ale aj ich stavebné úpravy. Aktivity radnice tak podľa informácií na jej webovom sídle smerujú k zabezpečeniu vzdelávacieho procesu zodpovedajúcemu podmienkam 21. storočia.

 

Nielen žiaci, ale aj pedagógovia sa vďaka európskym peniazom dočkajú vynovenia špecializovaných tried a modernizácie didaktických pomôcok. Pôjde prevažne o vybavenie učební informačných technológií, ale aj prírodovedných a jazykových tried, doplnenie knižníc či nevyhnutné stavebné úpravy s tým spojené. „Cieľom je zvýšiť kvalitu dosahovaných vzdelávacích výsledkov žiakov základných škôl, zlepšiť testovanie a vytvoriť základy pre ich profesionálne zručnosti s perspektívnym využitím získaných poznatkov,“ uviedla vedúca odboru riadenia projektov Milada Medveďová.

Zatiaľ čo v ZŠ s MŠ Karola Rapoša dôjde k výmene techniky v jednej z troch existujúcich IKT učební a dovybavenie polytechnických tried v celkovej hodnote viac ako 77-tisíc eur, susedná škola na Pionierskej 2 si okrem komplexne vybavenej a plne funkčnej učebne informatiky prilepší aj o jazykovú triedu spolu za viac ako 25-tisíc eur. Najviac prostriedkov takmer 200-tisíc eur získala škola v Mazorníkove. Tieto jej pomôžu zmodernizovať učebne fyziky, chémie, biológie, jazykov, informatiky aj elektronickú knižnicu a ponúknuť tak žiakom nové možnosti vzdelávania. Projekt je aktuálne v procese hodnotenia výsledkov verejného obstarávania na ministerstve pôdohospodárstva, takže realizovať by sa mohol už tento rok.

Odbor riadenia projektov mestského úradu zareagoval na výzvu na predkladanie žiadostí o NFP na projekt Zlepšenie kompetencií žiakov, ktorú vyhlásilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, už takmer pred troma rokmi. Podľa primátora Tomáša Abela do žiadostí zapracovali požiadavky riaditeľov všetkých miestnych škôl. „Každý mal inú predstavu, ako sa môže zapojiť do tejto výzvy a našou úlohou bolo, aby sme ich požiadavky udržali vo finančných limitoch, ktoré nám ministerstvo v rámci výzvy mohlo poskytnúť,“ objasnil primátor s tým, že radnica sa tak stala koordinátorom jednotlivých projektov, pričom nakoniec získala prostriedky pre všetky tri školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.