Regióny Banská Bystrica Lučenec

Budovu bývalého mestského úradu kúpila spoločnosť SAD Lučenec

Ilustračné foto. Zdroj: FB/Alexandra Pivková

LUČENEC – Administratívnu budovu na Novohradskej ulici v centre Lučenca, v ktorej od konca 90. rokov sídlil Mestský úrad (MsÚ) Lučenec, odkúpila spoločnosť SAD Lučenec. Potvrdila to Eva Kopecká, hovorkyňa Univerzity Komenského (UK) v Bratislave, ktorá objekt predávala formou obchodnej verejnej súťaže.

SAD Lučenec bola v rámci súťaže jediným navrhovateľom na kúpu bývalého mestského úradu. “Víťaz obchodnej verejnej súťaže predložil najvyššiu kúpnu cenu vo výške 1 507-tisíc eur. Katastrálny odbor Okresného úradu Lučenec povolil vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, ktorých predaj bol predmetom obchodnej verejnej súťaže,” uviedla Kopecká.

Administratívnu budovu v centre Lučenca, v ktorej desaťročia sídlil MsÚ Lučenec, dlhodobo vlastnila UK, samospráva mala objekt v prenájme. Univerzita začiatkom roka skonštatovala, že objekt nevyužíva na svoje potreby a objekt je v technickom stave, ktorý si vyžaduje investície. Budovu sa preto rozhodla predať, získané finančné prostriedky chce využiť na majetok, ktorý slúži jej potrebám či potrebám študentov.

Samospráva sa presťahovala do nových priestorov

Samospráva sa v súvislosti s predajom jej doterajšieho sídla v prvých mesiacoch tohto roka presťahovala na nové adresy a po novom úraduje v dvoch lokalitách. Do budovy Okresného úradu Lučenec na Námestí republiky v centre Lučenca mesto presunulo pracoviská, ktoré verejnosť využíva najčastejšie. Pracoviská, ktoré občania navštevujú len sporadicky, boli presťahované do objektu na Fiľakovskej ceste 287.

Dlhodobým cieľom štátnej správy a miestnej samosprávy je vytvoriť v priestoroch Okresného úradu Lučenec spoločnú úradovňu mestského a okresného úradu. Projekt rekonštrukcie budovy pripravuje Ministerstvo vnútra SR.