Detva získala na opatrovateľky takmer štvrť milióna eur

DETVA – Mesto Detva získalo dotáciu takmer štvrť milióna eur na domácu opatrovateľskú službu. Pokračovať v jej poskytovaní tak môže až do konca roku 2025. Informovala o tom prednostka mestského úradu Viera Trokšiar Bystrianska.

Dodala, že financie mestu poskytne úrad práce. Samospráva sa zapojila do výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku. Bolo to v rámci národného projektu Podpora opatrovateľskej služby. „Je to národný projekt, ktorý je zameraný na poskytovanie príspevku za hodiny opatrovateľskej služby, ktoré poskytujeme prijímateľom,“ uviedla Jana Jedličková z oddelenia školstva a sociálnych vecí mestského úradu. Cieľom je poskytnúť udržateľné a cenovo dostupné služby pre všetkých, ktorí sú na pomoc odkázaní.

Podľa nej po prehodnotení skutočného čerpania finančných príspevkov v roku 2024 by malo mesto dostať v budúcom roku ďalší príspevok vo výške asi 249 000 eur. Peniaze z príspevku je možné použiť na všetky výdavky. „Napríklad na mzdy, odvody, odmeny a stravné pre opatrovateľky. Je to aj plat manažmentu, ktorý zabezpečuje administráciu sociálnej služby,“ podotkla.

Mesto Detva v súčasnosti zamestnáva 20 zamestnancov opatrovateľskej služby, ktorí sa starajú o približne 50 prijímateľov.

Viac o téme: Detva, financie, opatrovateľky

Súvisiace články