Regióny Banská Bystrica

Dobrá správa. Banská Bystrica obnovuje schodisko v areáli cintorína

Mesto obnovuje schodisko v areáli cintorína. ZDROJ: wikimedia commons

BANSKÁ BYSTRICA – Mesto Banská Bystrica začalo s obnovou schodiska v areáli Rímskokatolíckeho cintorína na Námestí Štefana Moysesa. Dôvodom stavebných úprav hlavného schodiska je jeho zlý technický stav. Informoval o tom Miroslav Strelec z kancelárie primátora.

 

Obnova zabezpečí aj prístup k miestu posledného odpočinku významného dejateľa a priekopníka lesného hospodárstva Jozefa Dekréta Matejovie, ktoré je na cintoríne. “Pôvodné schodisko s kamennými podstupňami vybúrali a odstránili. Zlikvidované budú aj nevhodné betónové prvky osadené pri hroboch v bezprostrednej blízkosti schodov,” objasnil Martin Snopko z Mestského úradu v Banskej Bystrici. Dodal, že po obnove na nové schody nalepia kamenný obklad s drsným povrchom. V mieste napojenia chodníka a schodiska súčasne doplnia kamennú dlažbu.

Podľa požiadaviek Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica bude schodisko voľné, bez zábradlí.
Celkové náklady na obnovu schodiska predstavujú vyše 91 000  eur s DPH. “Časť z tejto sumy je z dotácie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, o ktorú sa samospráva úspešne uchádzala. Ide o sumu vo výške 69 970 eur,” spomenul druhý zástupca primátora mesta Martin Majling s tým, že zvyšné financie na rekonštrukciu dá mesto.

Strelec doplnil, že zhotoviteľovi stavenisko odovzdali koncom apríla tohto roka. Práce na stavenisku majú ukončiť do šiestich mesiacov od jeho odovzdania.

Vlastníkom cintorína, na ktorom sú pochované viaceré osobnosti svetského aj cirkevného života, je rímskokatolícka cirkev, farnosť Banská Bystrica-mesto. Jeho správu zabezpečujú na základe zmluvy Záhradnícke a rekreačné služby.