Regióny Banská Bystrica

Hriňová: spravuje 178 km ciest. Rozpočet však na to nestačí

Zdroj: TASR / Jozef Poliak

HRIŇOVÁ – Aj napriek tomu, že mesto Hriňová v Detvianskom okrese v posledných rokoch do opráv ciest investovalo viac ako 1,3 milióna eur zo svojho rozpočtu, samospráve sa podarilo zrekonštruovať iba 45 vybraných ciest. „Hriňová s katastrálnym územím 126,5 štvorcového kilometra je v poradí piatym najrozľahlejším mestom v Slovenskej republike. V rámci chotára, ktorý je známy roztrateným lazníckym osídlením, spravujeme 178 kilometrov ciest,“ povedal pre TASR primátor mesta Stanislav Horník.

 

Ako uviedol, sieť spravovaných miestnych komunikácií je rozsiahlejšia, ako spravuje ktorékoľvek krajské mesto. „Rozpočet mesta je však prinajlepšom len jednou dvadsatinou z rozpočtu krajských samospráv,“ doplnil s tým, že v harmonograme výstavby, rekonštrukcie, modernizácie, údržby a opráv ciest z roku 2011 je identifikovaných viac ako 80 miestnych komunikácií v havarijnom stave. „Sú to cesty, ktoré prepájajú mesto s väčšinou odľahlými miestnymi časťami, ktorých je 15. Zo 7237 obyvateľov žije 3090 práve na hriňovských lazoch,“ poznamenal primátor a dodal, že samospráva sa snaží prijímať také rozhodnutia, aby obyvateľov podporovala pri tradičnom hospodárení na pôde. Patrí sem gazdovanie, pestovanie poľnohospodárskych plodín, pasenie dobytka, udržiavanie krajiny, vďaka čomu sa rozvíja vidiecky cestovný ruch.

Primátorovi Hriňovej sa nepáči, že spôsob financovania samospráv a prerozdeľovanie podielových daní žiadnym spôsobom nezohľadňuje mestám a obciam dĺžku spravovanej cestnej siete. „Výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie nenávratných finančných príspevkov z eurofondov na rekonštrukcie miestnych komunikácií boli za posledné obdobia len sporadické alebo to boli výzvy v rámci Programu rozvoja vidieka pre obce do 2000 obyvateľov,“ vysvetlil.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vo svojom stanovisku pre TASR uviedlo, že čo sa týka rekonštrukcií ciest druhej a tretej triedy, riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP) doteraz vyhlásil výzvy na ich modernizáciu a rekonštrukciu. „V rámci IROP boli v programovom období, k 1. decembru minulého roka, podporené modernizácie na rekonštrukcie ciest druhej a tretej triedy vo výške 50.794.771 eur,“ podotklo ministerstvo.