Regióny Banská Bystrica Top

HROMADNÉ PREPÚŠŤANIE Najväčší zamestnávateľ v krajine posiela na ulicu stovky ľudí

Ilustračná. Zdroj: archív

BANSKÁ BYSTRICA – Hromadné prepúšťanie ohlásili v Banskobystrickom kraji na Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny. Zamestnanci, ktorí prídu o prácu sú z oblasti služieb s označením  „činnosti poskytovateľov univerzálnej poštovej služby“. Úrad názov spoločnosti, ktorá nahlásila hromadné prepúšťanie nekonkretizoval. Podľa informácií Zoznam.sk veľké prepúšťanie ohlásil jeden z najväčších zamestnávateľov v krajine – Slovenská pošta a.s. Podľa ohláseného prepúšťanie príde o prácu viac ako ako 200 ľudí.

 

Hromadné prepúšťanie nahlásili na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica 9. júla. „Úrad úzko komunikuje so zamestnávateľom a reálne by o prácu malo prísť 226 zamestnancov,“  informovala Marianna Šebová z kancelárie generálneho riaditeľa a generálneho tajomníka služobného úradu Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Názov spoločnosti, ktorá hromadné prepúšťanie nahlásila, nekonkretizovala. Odvolala sa na zákon o službách zamestnanosti. Podľa neho môžu názvy spoločností zverejňovať len ak majú ich súhlas, pričom v tomto prípade ho nemajú.

Zoznam.sk však zistil, že prepúšťanie stoviek ľudí úradu ohlásila Slovenská pošta. Tá informáciu pre Zoznam.sk potvrdila a zaslala svoje stanovisko. „Slovenská pošta pripravuje zmenu organizačnej štruktúry, ktorá sa dotkne 498 zamestnancov a v rámci ktorej zruší 226 nadbytočných pracovných miest. V priemere bude v jednom okrese zrušených 2,9 pracovného miesta,“ povedala pre Zoznam.sk hovorkyňa Slovenskej pošty Iveta Dorčáková.

Tí, ktorých nevyhodia, budú robiť viac

Pri ostatných pracovných miestach dôjde k zmene týždenného pracovného času alebo k zmene pracovného zaradenia zamestnancov. Zamestnancom, ktorých sa dotkne zmena organizačnej štruktúry, no nedochádza k zrušeniu ich pracovného miesta, ale k zvýšeniu pracovného času, bude zvýšená základná mzda.

Iná práca alebo odstupné

Ako ďalej Dorčáková uvádza, zamestnanci, ktorí prídu o svoju súčasnú pracovnú pozíciu, budú mať možnosť prijať ponuku inej práce.

„Slovenská pošta bude zamestnancom, ktorých sa zrušenie pracovného miesta dotkne, ponúkať inú vhodnú prácu a každý zamestnanec, ktorý sa rozhodne neprijať ponuku inej práce, dostane odstupné v súlade so Zákonníkom práce a kolektívnou zmluvou, a to podľa počtu odpracovaných rokov.“

Prepúšťajú už druhýkrát

Hovorkyňa Slovenskej pošty priblížila, že kvôli redukcii pracovných miest prepúšťala spoločnosť už vo februári tohto roku. Vtedy išlo o 750 pracovných miest, pričom pracovný pomer skončilo 547 zamestnancov. Ostatní prijali inú prácu alebo sú na rodičovskej dovolenke.

„Redukcia nadbytočných pracovných miest pošte umožňuje držať rastúce mzdové náklady pod kontrolou a na druhej strane vytvárať predpoklad pre budúci rast miezd v závislosti od ekonomických výsledkov pošty,“ uzatvára Dorčáková.