Regióny Banská Bystrica

Kontrole hygienikov podliehajú aj zotavovacie pobyty pre deti

Zdroj: TASR / Martin Palkovič

BANSKÁ BYSTRICA – Zotavovacie podujatia pre deti ako rôzne školy v prírode, viacdenné oddychové pobyty či lyžiarske výcvikové kurzy podliehajú kontrole hygienikov. Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici vydal do konca júla tohto roka 400 takýchto súhlasných rozhodnutí.

 “Vo všetkých prípadoch boli posúdené podmienky zamerané na prevenciu výskytu a šírenie prenosných ochorení v ubytovacej a stravovacej časti príslušných rekreačných zariadení vrátane posúdenia kvality pitnej vody a vody na kúpanie,” informovala hovorkyňa úradu Mária Tolnayová.

Povinnosti organizátorov týchto podujatí upravuje legislatíva. „Tá podrobne a jednoznačne určuje podmienky organizácie a priebehu zotavovacích akcií. Organizátori letných táborov, škôl v prírode lyžiarskych výcvikových kurzov, snowbordových kurzov a ďalších zotavovacích podujatí pre deti a mládež spojených s pobytom v rekreačnom zariadení sú povinní ju rešpektovať,” upozornila Katarína Slotová, vedúca oddelenia hygieny detí a mládeže banskobystrického RÚVZ.

Informácie v rozpore so skutočnosťou

Organizátori sú podľa jej slov povinní požiadať príslušný RÚVZ o posúdenie zotavovacieho pobytu najmenej 30 dní pred jeho začiatkom. Bez kladného rozhodnutia RÚVZ nemôžu pobyt uskutočniť. Ďalšou dôležitou povinnosťou organizátorov je podľa jej slov zabezpečenie zdravotníka. “Povinnosťou zdravotníka je byť prítomný počas celého priebehu zotavovacieho podujatia od nástupu detí a ich preberania od rodičov, až po ich odovzdanie rodičom po ich návrate,“ podotkla Slotová.

Pri organizovaní zotavovacích pobytov sa podľa Slotovej často nevenuje dostatočná pozornosť výberu rekreačného zariadenia, organizátori sa spoliehajú na údaje a fotodokumentáciu uverejnenú na internetových stránkach vybraného zariadenia. “Bohužiaľ, tieto informácie sú niekedy v rozpore so skutočnosťou a následkom sú nespokojní klienti a sťažnosti. Preto odporúčam preveriť si očakávanú úroveň osobnou návštevou vybraného zariadenia. V prípade nespokojnosti počas priebehu akcie je dôležité riešiť problémy bezodkladne,” dodala odborníčka.