Regióny Banská Bystrica Krupina

Krupina vysádza zeleň, na dvoch uliciach pribudnú desiatky stromov

Ilustračné. Zdroj: FB-Mesto Poprad

KRUPINA – V Krupine v týchto dňoch realizujú projekt výsadby zelene, na ktorý získalo mesto podporu od Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) vo výške 14.368 eur. Projekt je súčasťou národného projektu podpory biodiverzity – Zelené obce Slovenska, do ktorého sa mesto zapojilo ešte v roku 2019. Ako informuje samospráva na svojej stránke, realizácia projektu sa oneskorila z dôvodov pandémie a iných vonkajších vplyvov.

 

“Pre novú výsadbu pôvodných listnatých drevín sme vytypovali dve lokality. Na Špitzerovej ulici bola vysadená alejová a medzibloková zeleň v rozsahu 47 stromov, medzi ktorými dominuje javor poľný a hrab obyčajný,” uvádza mesto.

Jedná sa o lokalitu situovanú na kopci so zástavbou bytových domov s nedostatkom funkčnej zelene, ktorá by dokázala zmierniť častý nárazový vietor a efektívne zadržať zrážkové vody v pôde.

“Na sídlisku Majerský rad sme sa zamerali na izolačnú zeleň od železničnej trate, ktorá by mala napomôcť znížiť prašnosť a hlučnosť územia. Tam bolo vysadených 39 nových stromov rôznych druhov – javor poľný, hrab obyčajný, lieska obyčajná, hloh jednosemenný, čerešňa vtáčia a dub,” vymenovalo mesto. Pri výsadbe stromov nešlo len o estetickú funkciu, ale aj o klimatickú, pôdoochrannú, vodoochrannú a krajinotvornú funkciu ekosystémov.

“Mestská zeleň sa navyše stáva útočiskom pre nespočetné množstvo rôznych druhov živočíchov, najmä vtákov, hmyzu a ďalších druhov cicavcov. Jej prínosom by malo byť aj ľahšie prekonávanie extrémne vysokých teplôt, prudkého ochladenia či prívalových dažďov,” pripomína samospráva.