Regióny Banská Bystrica

Kuchynský odpad kompostuje obec Terany od roku 2018

Ilustračná fotografia, Zdroj: TASR / Jana Vodnáková

TERANY – Obec Terany v Krupinskom okrese v roku 2018 rozdala do každej domácnosti kompostéry, tvrdí to starostka obce Iveta Gajdošová. „Čestným prehlásením sa majiteľ rodinného domu zaviazal, že takýto odpad v ňom bude kompostovať spoločne s členmi domácnosti,“ odpovedala na otázku TASR, ako sa zatiaľ samospráve darí plniť povinnosť o triedení kuchynského odpadu.

 

  „Okrem toho obec v sezóne vyváža na zberný dvor do Dudiniec pokosenú trávu, čím sa pre nás zvyšuje množstvo vyseparovaného odpadu a percentuálny podiel k odpadu vyvezenému na skládku. Čím je vytriedenie odpadu percentuálne vyššie, tým sa mesačne odvádza nižší poplatok za uloženie odpadu,“ spomenula. „Pre našu obec to bolo v roku 2020 suma 11 eur za tonu uskladneného odpadu na skládku,“ dodala.

Mestá a obce majú od nového roka povinnosť zodpovedne narábať s kuchynským bioodpadom. Ak sa do hnedého kontajnera alebo kompostéra dostane niečo, čo doň nepatrí, znehodnotí sa celý obsah nádoby. Kuchynský odpad, ktorý ľudia nevytriedia a budú ho naďalej dávať do zmesového komunálneho odpadu, skončí na skládke. Bioodpad, ktorý sa na skládke nachádza, vytvára skleníkové plyny a znečisťuje povrchové a podzemné vody, pôdu i ovzdušie.

Harmonogram separovaného zberu v Teranoch na tento rok zverejňuje obec na svojej oficiálnej webstránke. Záujemcovia nájdu podrobný prehľad dní, počas ktorých budú v dedine zbierať vrecia. „Plastové žlté vrecia, ktoré sú naplnené a zviazané, treba vyložiť pred rodinný dom, prípadne bytovku do 8.00 h. Vhodené fľaše majú byť bez vrchnákov a plasty vo vreci postláčané,“ pripomínajú s tým, že zároveň budú zbierať aj papier v modrých vreciach. Rovnaký dátum platí aj pre textil a obuv, ktoré majú byť v uzavretých vreciach, aby nezvlhli. „Polovičné a štvrtinovo naplnené vrecia sa nezbierajú,“ ukončila obec.