Regióny Banská Bystrica Zvolen

Kúpele Sliač sa pri plánovanej obnove môžu spoľahnúť na krajských poslancov

Kúpele Sliač. Zdroj: TASR / Dušan Hein

BANSKÁ BYSTRICA – Krajskí poslanci Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) na ostatnom zasadnutí vyjadrili podporu pri realizácii zámeru prípravy investičných aktivít v spoločnosti Kúpele Sliač a chcú participovať na obnove a rozvoji kúpeľov v oblastiach, ktoré prislúchajú kompetenciám BBSK.

 

Kúpele Sliač sú historický významné a unikátne kúpele s jedinečnou liečivou vodou vzácneho zloženia, ktorá pomáha najmä pri liečbe srdcovo-cievnych ochorení a zároveň pri ochoreniach pohybového aparátu, ženských ochoreniach a liečbe pacientov po prekonaní onkologických ťažkostí.

„Ich význam a dosah je nielen pre kúpeľných hostí a rozvoj turizmu, ale i obyvateľov celého regiónu, ktorí územie navštevujú. Široká verejnosť už desiatky rokov so znepokojením sleduje úpadok tohto kúpeľného miesta, ktoré je niekoľko rokov opätovne v majetku Slovenskej republiky a s nádejou sledujeme prípravný proces obnovy kúpeľov. Realizáciu projektu považujeme za prínos pre celú krajinu, a o to viac pre náš kraj,“ konštatoval krajský poslanec Martin Turčan, predkladateľ uznesenia.

Podľa neho rozvoj kvalitnej zdravotnej starostlivosti, pracovných miest a služieb v cestovnom ruchu spolu s adekvátnou a profesionálnou starostlivosťou o životné prostredie – kúpeľný park ako i národné kultúrne pamiatky – sú aktivitami, ktoré významnou mierou prispejú k rozvoju regiónu.

„Ďakujem vedeniu župy a poslancom zastupiteľstva, že som mal možnosť pred nich predstúpiť a opísať im aktuálny stav, naše plány a prípravu na rekonštrukciu objektov v kúpeľoch. Ak sa zámer podarí a štát podporí túto obnovu, bude to významná aktivita s obrovským prínosom pre celý kraj a Slovensko. Vrátime spoločne slávu a jedinečnosť našim kúpeľom,“ reagoval predseda predstavenstva spoločnosti Martin Beňuch.

Kúpele Sliač sú jediné slovenské kúpele, kde majiteľom celého kúpeľného areálu a všetkých prevádzkových budov je 100 % štátna spoločnosť Kúpele Sliač. Akcionármi spoločnosti sú MH Manažment a Všeobecná zdravotná poisťovňa.