Regióny Banská Bystrica Brusno

Kúpeľom Brusno hrozí strata licencie a hromadné prepúšťanie

Zdroj: kupelebrusno.sk

BRUSNO – Strata licencie a hromadné prepúšťanie hrozí Kúpeľom Brusno po tom, ako 31. decembra 2019 uplynula výpovedná lehota spoločnosti Eastern Investment Company o prenájme hnuteľného a nehnuteľného majetku. Nutnosť disponovať materiálno-technickým vybavením je jednou z podmienok pre získanie licencie na kúpeľnú liečbu. TASR o tom informovala Monika Kozelová, zastupujúca predstavenstvo a predsedu predstavenstva kúpeľov v konkurze v oblasti PR.

Kúpele Brusno majú okrem licencie na kúpeľnú liečbu, ktorú vydáva Ministerstvo zdravotníctva SR, aj povolenie z Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) na prevádzkovanie liečebne, sanatória pre pohybové ústrojenstvo, ambulancie kardiológie a ambulancie FBRL, na ktorých prevádzku je tiež potrebné materiálno- technické vybavenie.

Ako Kozelová ďalej informovala, kúpele si počas celej svojej novodobej existencie prenajímali hnuteľné veci, ktoré sa nachádzajú v kúpeľnom dome Poľana. “Od roku 2014 sú všetky hnuteľné veci v majetku spoločnosti Eastern Investment Company. Tá uzatvorila s kúpeľmi dve nájomné zmluvy spolu s piatimi dodatkami, na základe ktorých mali kúpele prenajatý všetok hnuteľný majetok, ako je zariadenie izieb, jedálne, spoločenské i kancelárske priestory, ambulancie a zdravotnícke miestnosti, v ktorých sa podávajú pacientom procedúry,” priblížila.

V lete 2019 však správca prestal platiť nájomné z platne uzatvorených zmlúv a podal žaloby, v ktorých napadol nájomné zmluvy ako nevýhodné pre kúpele. Na tieto žaloby reagovala spoločnosť a 30. septembra 2019 doručila správcovi výpovede z nájomných zmlúv. “Vzhľadom na fakt, že výpovedná lehota uplynula, kúpele od 1. januára 2020 využívajú zariadenie pravdepodobne protiprávne,” dodala Kozelová.  So stratou licencie zároveň hrozí kúpeľom hromadné prepúšťanie. V kúpeľoch je zamestnaných viac ako 120 ľudí a patria medzi najväčších zamestnávateľov v okolí.