Regióny Banská Bystrica Lučenec

Lučenčania si siahnu hlbšie do vrecka. Samospráva zdvíha viaceré poplatky

Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

LUČENEC – Samospráva Lučenca zvýšila od začiatku aktuálneho roka sadzby dane z nehnuteľností o 30 percent a poplatok za odvoz komunálneho odpadu z 21,90 eura na 29,10 eura. Podľa primátorky Alexandry Pivkovej sú dôvodom legislatívne zmeny prijímané parlamentom, ktoré negatívne zasahujú do rozpočtov miest.

„Je to nepriaznivý dopad v súvislosti so zvyšovaním nezdaniteľného základu dane z príjmov fyzických osôb, čo je výpadok pre mesto vo výške zhruba 600.000 eur za rok 2019. Ďalej je to zvýšenie platových taríf zamestnancov vo verejnej správe, pedagogických i nepedagogických zamestnancov o desať percent, čo predstavuje 700.000 eur,“ konkretizovala primátorka na decembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva.

Na rozpočet mesta podľa nej negatívne vplýva i zvýšenie poplatkov za uloženie komunálneho odpadu, čo je v prípade Lučenca 50.000 eur, ale aj legislatívna zmena v starostlivosti o komunikácie pre peších, kde mestu stúpli výdavky na ich zimnú údržbu o 150.000 eur. Ďalšími položkami sú rekreačné poukazy, takzvané obedy zadarmo či očakávané zvýšenie minimálnej mzdy v tomto roku.

Samospráva preto podľa Pivkovej potrebuje zabezpečiť zdroje na to, aby služby, ktoré v rámci svojich kompetencií poskytuje, udržala minimálne na súčasnom štandarde a zároveň sa pripravila ekonomicky aj na horšie časy. Primátorka tiež podotkla, že poplatok za komunálny odpad nebol upravovaný od roku 2009 a pri sadzbách daní z nehnuteľností boli urobené len ‚kozmetické‘ úpravy v roku 2011, hlavne pri stavbách na podnikanie.