Regióny Banská Bystrica Lučenec

Lučenecká mestská polícia riešila v druhom polroku 2019 dovedna 1142 priestupkov

Zdroj: Glob.sk/Peter Korček

LUČENEC – Celkovo 1142 priestupkov a 414 oznámení a podnetov riešila počas druhého polroka 2019 mestská polícia (MsP) v Lučenci. V informatívnej správe o činnosti a dosiahnutých výsledkoch MsP to uviedol jej náčelník Ján Tuček.

 

Najviac priestupkov z uvedeného počtu, 506, evidovali policajti na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Druhou najpočetnejšou skupinou boli priestupky proti verejnému poriadku, ktorých bolo 168. Ďalších 89 priestupkov sa podľa správy týkalo znečisťovania verejného priestranstva a 71 priestupkov bolo v oblasti nakladania s odpadom.

„Z celkového počtu priestupkov ich zistili v 659 prípadoch svojou priamou činnosťou príslušníci MsP, čo je 57,7 percenta z celkového počtu. Občanmi bolo oznámených 442 priestupkov, teda 38,7 percenta, a kamerovým systémom bolo zistených 41 priestupkov, čo predstavuje 3,59 percenta,“ konkretizoval náčelník.

Z hľadiska lokalít patria podľa jeho slov medzi najčastejšie miesta páchania priestupkov Mierová a Novohradská ulica, Námestie republiky, ako aj sídliská Rúbanisko II a III.