Regióny Banská Bystrica

Ľudia sa nepotešia. Mesto zvýši dane, poplatky za parkovanie aj komunálny odpad

Mesto od januára zvyšuje poplatky. ZDROJ: rimavskasobota.sk

RIMAVSKÁ SOBOTA – V Rimavskej Sobote dôjde od januára k zvýšeniu viacerých miestnych daní a poplatkov. Dane z nehnuteľností vzrastú o takmer 20 percent, základná sadzba za komunálny odpad z 29 na 35 eur ročne. Zmeny schválili poslanci mesta na pondelňajšom (12. 12.) zasadnutí mestského zastupiteľstva.

 

“Vzhľadom na prijaté legislatívne opatrenia vlády SR a tiež zložitú situáciu v dodávkach energií, ktoré negatívne ovplyvnili výdavkovú stranu rozpočtu mesta, je mesto nútené pristúpiť k nevyhnutným zmenám v daňovej politike,” uviedlo mesto v dôvodovej správe k návrhu VZN. Zvýšenie poplatku za komunálne odpady vysvetlilo nárastom nákladov v odpadovom hospodárstve.

V prípade sadzieb dane z nehnuteľností dôjde od nového roka v Rimavskej Sobote k nárastu o približne 19,5 percenta. Zvýšenie má do mestskej pokladnice priniesť približne 215 000 eur. Mesto tiež pristúpilo k zvýšeniu dane za užívanie verejného priestranstva, dane za ubytovanie či poplatku za vyhradené parkovanie. Mimo Hlavného námestia zaplatia obyvatelia od januára za vyhradené parkovacie miesto ročne 300 eur.

“Z dôvodu naplnenosti parkovacích miest na území mesta je potrebné zosúladiť rovnováhu platenia daní s možnosťou obyvateľov používať vyhradené parkovisko. V súčasnosti na území mesta je 468 vyhradených parkovísk. Predpokladané zvýšenie príjmu do rozpočtu mesta je približne 22 000 eur,” uviedla samospráva.

Schválené VZN počíta aj s úpravou poplatku za komunálne odpady, ktorý sa od januára zvýši zo súčasných 29 na 35 eur ročne. Zvýšenie mesto vysvetľuje narastajúcimi poplatkami za uloženie komunálnych odpadov na skládku, služby zberného dvora či zber biologicky rozložiteľného odpadu. “V roku 2022 mesto pravdepodobne ukončí hospodárenie pri komunálnom odpade v deficite približne 150 000 až 200 000 eur,” skonštatovala samospráva.