Regióny Banská Bystrica

Medveďa nenašli! Šelma cez Lieskovec zrejme iba prechádzala

Medveď zásahový tím nenašiel. ZDROJ: TASR/František Iván

LIESKOVEC – Zásahový tím pre medveďa hnedého Štátnej ochrany prírody SR nezistil počas večernej a nočnej obhliadky intravilánu obce Lieskovec v okrese Zvolen výskyt žiadneho medveďa. Tím do obce privolal starosta po tom, ako sa vo štvrtok (25. 5.) na internete objavilo video, na ktorom medveď uteká naprieč obcou pred osobným autom. Uviedol to veliteľ zásahového tímu Jaroslav Slašťan.

 

“Počas monitoringu sme nezistili v obci ani žiadne atraktanty, čo sú látky rastlinného či živočíšneho pôvodu, ktoré priťahujú živočíchy prostredníctvom vône, farby alebo chuti,” konštatoval. “Zásahový tím pre medveďa hnedého Juh sa výskytom subadultného jedinca medveďa v Lieskovci zaoberá a obec, ako aj jej okolie bude v súčinnosti so samosprávou aj naďalej monitorovať,” dodal.

Slašťan sa domnieva, že v tomto prípade išlo o jedinca, ktorý migroval, pričom bol pri migrácii cez cestu v obci pristihnutý posádkou motorového vozidla. “Na stret s automobilom reagoval medveď úplne prirodzene a inštinktívne a to tak, že začal utekať. Ak by vodič automobil zastavil v dostatočnej vzdialenosti, medveď by pokojne prešiel cez komunikáciu a pokračoval by vo svojej trase bez toho, aby prenikol do intravilánu obce,” konštatoval.

Reakcia vodiča motorového vozidla však bola podľa neho neprimeraná a nezmyselná. “Vystresovaného medveďa vohnal priamo do intravilánu obce. V prípade, že by sa v tom čase nachádzal v okolí chodec, je veľmi pravdepodobné, že vystresovaný medveď by na neho zaútočil,” pripomenul.

Takého prípady sú podľa neho bežné počas spoločných poľovačiek, keď utekajúce medvede vystresované psami a krikom ľudí zaútočia na poľovníka, ktorý v tichosti čaká na stanovišti.  “Za vhodné a ohľaduplné správanie vodičov považujeme také, ktoré dáva priestor nielen medveďom, ale aj všetkým zvieratám prechádzajúcim cez cestu na to, aby prešli bezpečne a opustili priestor krajnice a blízkeho okolia,” doplnil.