Regióny Banská Bystrica

Mesto olympijských víťazov bude mať ulicu nazvanú Cesta olympionikov

Banská Bystrica
V Banskej Bystrici budú mať ulicu nazvanú Cesta olympionikov. ZDROJ: banskabystrica.sk

BANSKÁ BYSTRICA – Banská Bystrica používa od roku 2014 prívlastok Mesto olympijských víťazov, teraz už bude mať aj ulicu pomenovanú po olympionikoch. Časť terajšej Hutnej ulice v mestskej časti Fončorda ponesie nový názov Cesta olympionikov. Rozhodli o tom mestskí poslanci na svojom poslednom zasadnutí v tomto funkčnom období.

 

Podľa dôvodovej správy “nové pomenovanie má všetkým občanom pripomínať úspechy olympionikov, ktorí reprezentovali krajinu i mesto Banská Bystrica. Je to vyjadrenie vďaky za ich úspechy a prispeje to k budovaniu lokálpatriotizmu”. Uvažovalo sa aj o iných názvoch, napríklad Námestie olympionikov, Areál olympionikov či Ulica Olympionikov, o ktorých rokovali príslušné komisie zastupiteľstva spoločne s odborníkmi.

Iniciátorom premenovania časti Hutnej ulice bol šéf Vojenského športového centra Dukla, zlatý olympionik v chôdzi, Matej Tóth. Vojenské športové centrum Dukla dlhé roky vychováva a pripravuje športovcov, ktorí reprezentovali bývalé Československo a neskôr Slovensko na štátnej i medzinárodnej úrovni. Mnohí športovci sa zúčastnili olympijských hier a priniesli aj najvyššie ocenenia.

Vojenské športové centrum Dukla sídli na Hutnej ulici, hneď blízko je atletický a futbalový Štadión SNP, športová hala Dukla i krytá plaváreň na Štiavničkách. V budúcnosti sa počíta s revitalizáciou verejného priestranstva tejto športovej lokality s postupným dotvorením až do podoby námestia, ktoré by obyvateľom a návštevníkom mesta pod Urpínom pripomínalo úspechy generácií športovcov.