Mesto Zvolen pripravuje projekty v rámci Plánu obnovy a odolnosti

ZVOLEN – Mesto Zvolen pripravuje viaceré projekty pre zapojenie sa do výziev v rámci Plánu obnovy a odolnosti. Vyplýva to informačného materiálu, ktorý predkladá mestským poslancom na májové rokovanie zastupiteľstva.

 

Ako ďalej približuje, patria medzi ne napríklad výstavba novej jednopodlažnej škôlky so štyrmi pavilónmi s kapacitou 120 detí. Týka sa to Materskej školy na Ulici 1. mája a predpokladané náklady sú 1.760.000 eur. Ďalším je rekonštrukcia a zmena dispozície budovy Centra voľného času Domino pre potreby vzniku novej škôlky s kapacitou 75 detí v troch triedach. Dva projekty riešia zníženie spotreby energie v rámci prevádzky základných škôl. Sú to vzdelávacie zariadenia na uliciach Petra Jilemnického a Hrnčiarska. Popis projektov uvádza, že by v rámci nich zateplili obvodové steny a strechy objektov. Rekonštrukcia existujúcej budovy a jej prístavba, obnova strechy, výmena okien i vnútorné vybavenie je cieľom prestavby kultúrneho domu vo zvolenskej časti Lukové.

Predpokladané náklady sú 600.000 eur. V rámci rozvoja infraštruktúry a dopravy chce mesto cyklistický chodník na trase Námestie SNP, Horné Lanice a sídlisko Západ-Tepličky. Predpokladaná suma na projekt je 1.212.000 eur. Plán obnovy a odolnosti SR stanovuje ucelený balík reforiem a investícií, ktoré sa majú uskutočniť do roku 2026. Zameraný je na päť kľúčových verejných politík. Sú to zelená ekonomika, vzdelávanie, veda, výskum a inovácie, zdravie, efektívna verejná správa a digitalizácia. Mesto Zvolen v materiáli pre poslancov uvádza, že z prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti je možné financovať 100 percent oprávnených výdavkov.  Zasadnutie mestského zastupiteľstva vo Zvolene sa začína v pondelok (29. 5.) o 9.00 h vo veľkej zasadacej miestnosti na prízemí mestského úradu.

Viac o téme: plán obnovy, projekty, Zvolen

Súvisiace články