Regióny Banská Bystrica

Na sídlisku v Banskej Bystrici môžu pribudnúť ďalšie parkovacie miesta

Zdroj: TASR / Pavel Neubauer

BANSKÁ BYSTRICA – V blízkosti Tatranskej ulice na sídlisku Sásová, kde banskobystrická samospráva eviduje najviac sťažností na parkovanie, sa môže už v tomto roku začať výstavba nových parkovísk. Keďže zámer vznikol na základe požiadavky samotných obyvateľov Sásovej a výstavba je naplánovaná za ich panelákmi, mesto im dáva možnosť vyjadriť sa. Ako informovala agentúru SITA hovorkyňa primátora mesta Dominika Mojžišová, ak bude stanovisko obyvateľov Tatranskej ulice pozitívne, mesto požiada príslušné úrady o územné a stavebné povolenie.

 

Mesto Banská Bystrica už od roku 2015 aktívne rieši problém nedostatku parkovacích miest. Samospráva si uvedomuje kritickú situáciu v Sásovej a chce v tejto lokalite vybudovať štyri nové parkoviská v priestore pozdĺž Saleziánov. V minulom roku vypracovaný projekt výstavby počíta s 227 parkovacími miestami za bytovými domami na Tatranskej ulici. Aby bol zachovaný osobný priestor obyvateľov, parkovacie plochy by mali byť umiestnené vo vzdialenosti minimálne osem až desať metrov od bytových domov. Povrch parkovísk je navrhnutý z dlažby a cesta medzi parkovacími miestami z asfaltu.

„Celý zámer vznikol na základe požiadaviek samotných obyvateľov Sásovej. Ide o priestor, ktorý už v súčasnosti mnoho ľudí využíva na tento účel. Autá parkujú na chodníku, kde prekážajú chodcom, alebo na zeleni, ktorú ničia,“ povedal prvý zástupca primátora Jakub Gajdošík. Mesto zámer predstavilo v decembri 2018 obyvateľom, ktorí mohli posielať svoje pripomienky k projektovej dokumentácii. „Naším cieľom nie je len výstavba nového parkoviska. Chceme dosiahnuť celkovú revitalizáciu prostredia za bytovými domami vrátane obnovy chodníkov a osvetlenia či výsadby zelene,“ doplnil viceprimátor.

Pribudne aj zeleň

Okrem rekonštrukcie chodníkov sa projekt zameriava aj na vstupy do bytových domov či na výmenu obrubníkov. V tejto lokalite by mali pribudnúť aj nové stojiská na kontajnery, inteligentné verejné LED osvetlenie, nabíjacie stanice pre elektromobily či kamerový systém. Rampy na existujúcich chodníkoch pre peších budú stavebne upravené tak, aby ich sklony boli čo najviac prispôsobené pre bezpečný pohyb imobilných osôb. Mesto myslí aj na revitalizáciu zelene. Pribudnúť má takmer 90 stromov a ručne založený trávnik o výmere 3 590 metrov štvorcových. Súčasťou parkoviska by mali byť aj snímače obsadenosti a infopanely zobrazujúce počet voľných parkovacích miest.

Pred uskutočnením ďalšej fázy projektu sa samospráva zaujíma o názory obyvateľov. V súčasnosti realizuje prieskum, v ktorom sa môžu ľudia vyjadriť, či s plánmi mesta súhlasia alebo nie. Prioritne sa zamerali na obyvateľov, ktorí bývajú na Tatranskej ulici v bytových domoch 24 až 64. Výsledok by mal byť známy do dvoch týždňov. „Táto výstavba je naplánovaná v priestoroch za ich panelákmi a bezprostredne sa ich týka. V spolupráci s predsedami bytových spoločenstiev im preto dávame priestor vyjadriť sa, či chcú nové parkovisko alebo sú za zachovanie aktuálneho stavu. Názor väčšiny budeme rešpektovať,“ uviedol primátor mesta Ján Nosko. V prípade pozitívneho stanoviska mesto požiada príslušné úrady o územné a stavebné povolenie.