Na základnej škole v Žiari nad Hronom obnovili odborné učebne za viac ako 180-tisíc eur

SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. je najväčší poskytovateľ komplexných informačných služieb na Slovensku. Je moderným informačným médiom založeným na báze nezávislej tlačovej agentúry.

BANSKÁ BYSTRICA – Na základnej škole na Jilemnického ulici v Žiari nad Hronom obnovili odborné učebne za viac ako 180-tisíc eur. V minulom roku zrekonštruovali odborné učebne fyziky, chémie a biológie, aby mali žiaci školy k dispozícii zmodernizované a kvalitne vybavené učebne.

 

V učebniach pribudli aj informačné a komunikačné technológie a didaktické pomôcky. Ako mesto informuje na svojej webovej stránke, samospráva získala na projekt dotáciu z Integrovaného regionálneho operačného programu vo výške 183 798 eur a zo svojho rozpočtu prispelo aj samotné mesto.

„Učebne sme zariadili novými skriňami, stoličkami, stolmi, pribudlo laboratórne pracovisko a pracovisko učiteľa. Nechýba interaktívna tabuľa, dataprojektor, notebook a didaktické pomôcky,“ vymenovala riaditeľka školy Drahomíra Hanzlíková. „Zmodernizované a kvalitne vybavené učebne znamenajú investíciu do vzdelávania našich žiakov,“ konštatovala riaditeľka.

Viac o téme: didaktické pomôcky, Integrovaný regionálny operačný program, modernizácia tried, odborné učebne, samospráva, triedy, vzdelávanie, základná škola, žiaci

Súvisiace články