Regióny Banská Bystrica Zvolen

Nový sociálny podnik bude zveľaďovať obec, chcú finančnú pomoc od štátu

obecdobraniva.sk

DOBRÁ NIVA – Menšie rekonštrukčné a pomocné práce či údržba zelene, to sú zatiaľ výkony, ktoré za niekoľko týždňov od svojho vzniku realizovali zamestnanci novozriadeného sociálneho podniku Obecné služby Dobrá Niva. Podnik má za úlohu zveľaďovať obec a poskytovať dostupné služby aj občanom.
“V podniku pracuje aktuálne šesť zamestnancov žijúcich v Dobrej Nive, z toho traja spadajú do kategórie znevýhodnení,” uviedol šéf podniku Jakub Ponický. Aktuálne títo ľudia pracujú na rekonštrukcii schodiska od autobusovej zástavky do základnej školy. “Súbežne sa pracuje aj na obnove tenisových kurtov v základnej škole a rozbiehame aj práce pre  susednú obec Podzámčok na rekonštrukcii oporného múrika, schodov a na kladení dlažby,” priblížil ďalej. Oslovení boli už aj obyvateľmi obce na vykonanie niektorých pomocných prác.

Medzi práce, ktoré by zamestnanci podniku mohli pre občanov vykonávať, patria napríklad pomocné stavebné práce, búracie a murárske práce, kladenie dlažby a obkladov, menšie výkopové práce či práce týkajúce sa údržby zelene. Na jeseň a v zime je to napríklad príprava palivového dreva či odpratávanie snehu.

Podnik v budúcnosti plánuje aj nákup rôznej techniky na rozšírenie svojho pôsobenia v stavebnej oblasti a oblasti lesného hospodárstva. “Budeme sa uchádzať o investičnú pomoc zo strany štátu, z ktorej plánujeme tento nákup realizovať,” doplnil Ponický.