Regióny Banská Bystrica

Obyvatelia Hriňovej zaplatia v tomto roku za odpad viac. Dôvodom sú rastúce náklady

Ilustračná foto. Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

HRIŇOVÁ – Obyvatelia mesta Hriňová v Detvianskom okrese zaplatia v tomto roku za komunálny odpad viac. Pre TASR to uviedol primátor Stanislav Horník.

 

 „Pre rastúce náklady na zber, odvoz a uloženie odpadov sme museli pristúpiť k zvýšeniu poplatkov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady od januára tohto roka,“ informoval. Paušálny poplatok za odpady sa v Hriňovej zvýši z doterajších 0,06695 eura za osobu na deň na 0,087672 eura. Obyvatelia mesta tak za odpad ročne zaplatia 32 eur, čo je o 7,50 eura viac ako doteraz. Pri množstvovom zbere drobného stavebného odpadu sa určuje sadzba 0,015 eura za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín.

Ako primátor dodal, v dôsledku nízkej miery triedenia sa pre mesto zvyšuje poplatok za uloženie zmesového komunálneho odpadu na skládke. „Rovnako sme z dôvodu prijatia novej legislatívy a vzniku novej povinnosti museli pristúpiť k zavedeniu služby zberu, vývozu a likvidácie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu,“ zhrnul s tým, že úlohou samosprávy je v spolupráci s organizáciou zodpovednosti výrobcov zefektívniť zber separovaných zložiek komunálneho odpadu v meste. „Výsledkom má byť zníženie objemu zmesového komunálneho odpadu ukladaného na skládku. Pretrvávajúcim rizikom je zabezpečenie zodpovedného prístupu občanov pri triedení separovaných zložiek odpadu,“ poznamenal.

„Dôležitou úlohou je aj eliminovanie nesprávneho postupu niektorých podnikateľských subjektov pri nakladaní s odpadmi, vznikajúcimi pri ich podnikateľskej činnosti,“ podotkol. „Mesto podľa zákona nemôže oblasť nakladania s odpadmi dotovať z vlastných rozpočtových prostriedkov. Náklady na zber, vývoz a uloženie odpadu musia byť kryté príjmami od obyvateľov a podnikateľov,“ doplnil. „V minulom roku sme odovzdali nové stojiská na kontajnery v centre mesta. Ako každý rok sme museli likvidovať nepovolené skládky odpadu. Na túto činnosť sme minuli z rozpočtu mesta peniaze, ktoré následne chýbajú v iných oblastiach hospodárenia mesta,“ dodal Horník. Návrh všeobecne záväzného nariadenia o poplatku za odpady schválili hriňovskí poslanci na vlaňajšom decembrovom rokovaní mestského zastupiteľstva.