Regióny Banská Bystrica Detva

Obyvatelia mesta Detva stále nemajú časť chodníka k železničnej zastávke

Zdroj: TASR / Silvia Tannhauserová

DETVA – Obyvatelia Detvy stále nemajú časť chodníka pre chodcov k železničnej zastávke. Podľa primátora Jána Šufliarského však má mesto vypracovanú projektovú dokumentáciu na vybudovanie ďalšej časti existujúceho chodníka k železničnej stanici. Ako uviedol pre TASR, samospráva zostávajúcu časť pre peších plánuje urobiť.

 

Na trase od budovy Slovenskej autobusovej dopravy (SAD) k železnici časť chodníka samospráva postavila. Je to v úseku od SAD po most cez rieku Slatina. Ďalšia časť priestoru pre chodcov od mosta po železničnú zastávku však dlhodobo chýba. Cestujúci či ďalší ľudia tak tento úsek prechádzajú popri domoch po hlavnej ceste.

Kroky, ktoré pre ďalšiu časť chodníka treba urobiť, sú vyrovnanie pozemkov a stavebné konanie k vydaniu stavebného povolenia. Mestský úrad s nimi podľa primátora začal. Ako dodal, chodník v ochrannom pásme železničnej trate a cez železničné priecestie chce mesto robiť so spoluúčasťou Železníc Slovenskej republiky (ŽSR). „Bude to pre nevyhnutné zásahy do zabezpečovacieho zariadenia priecestia, vlakového nástupištia a návestidla, ktoré sú v ich správe. Mesto oslovilo listom ich generálne riaditeľstvo pre zaradenie investičného zámeru a úpravy železničného priecestia do plánu rozvoja železníc,“ zhrnul.

Hovorkyňa ŽSR Ria Feik Achbergerová pre TASR potvrdila, že mesto Detva ich v súvislosti s novým chodníkom k železničnej zastávke oslovilo. Vlani v máji podľa nej vydali železnice k žiadosti súhrnné stanovisko k tejto stavbe, ktorej časť je v ochrannom pásme dráhy. Predložená dokumentácia rieši vybudovanie chodníka pozdĺž cesty v smere z Detvy do miestnej časti Piešť. Po oboznámení sa s predloženou dokumentáciou a dokladmi nemali ŽSR námietky k tejto stavbe v ochrannom pásme dráhy a súhlasili s vydaním stavebného povolenia. Kladné stanovisko však vydali s podmienkami, že ju budú robiť mimo prevádzkového priestoru ŽSR a stavebník neohrozí a nenaruší prevádzku vlakov. „V tomto prípade je investorom mesto Detva,“ spomenula.

Na otázku TASR, ktorá sa týkala požiadavky mesta Detva na vybudovanie chodníka v ochrannom pásme železničnej trate a cez železničné priecestie, hovorkyňa odpovedala, že v uvedenej veci sú niekoľko rokov rokovania. „Výstavba chodníka cez priecestie by už nebola stavba v ochrannom pásme dráhy. Podľa zákona križovanie dráh s cestnými komunikáciami zriaďuje, rozširuje a zabezpečuje ten, z koho podnetu k tomu dochádza,“ vysvetlila s tým, že v tomto prípade by investorom bolo mesto Detva. „ŽSR sú štátnou firmou, ktorá zabezpečuje správu štátnej infraštruktúry a hospodári s finančnými prostriedkami štátu, preto investori, napríklad samosprávy, musia pri takýchto zmenách rešpektovať zákon a znášať investíciu navrhovaného projektu,“ ukončila Feik Achbergerová.