Parkovanie v Detve je problém celého mesta, tvrdí poslankyňa Vilhanová

DETVA – Parkovanie v Detve je problém celého mesta, nie iba sídliska Námestie mieru, tvrdí to poslankyňa za tento volebný obvod Oľga Vilhanová. „Navrhovala som, aby sme v rozpočte mesta vyčlenili financie na projekt koncepcie parkovacej politiky v Detve, čo sa nakoniec aj podarilo. K uskutočneniu parkovísk je to však ďaleko, hoci v územnom pláne mesta je na Námestí mieru napríklad takáto plocha roky vyčlenená. Nie je však majetkovo právne vysporiadaná,“ povedala pre TASR.

 

Podľa nej na Námestí mieru je to s parkovaním veľmi zlé. „Máme tu dlhodobo neriešené plochy, napríklad panelové parkovisko bez vyznačených parkovacích miest a dopravnej značky, ktoré je čiernou stavbou, nie je teda majetkovo vysporiadané. Každý tam parkuje na vlastnú zodpovednosť, ako mu napadne, niektorí vodiči vedľa neho, na trávniku,“ pripomenula s tým, že plochy na parkovanie v celom meste by bolo treba rozšíriť.

Detviansky primátor Ján Šufliarský parkovanie v meste nepovažuje za kritické. „Automobilov v uliciach pribúda, a to znamená, že je niekedy ťažšie zaparkovať, no situácia s parkovaním je primeraná dobe. Tam, kde bude situácia zlá, aj na základe požiadaviek občanov a poslancov mestského zastupiteľstva, pristúpime k vybudovaniu lokálnych parkovacích miest,“ doplnil s tým, že mesto v súčasnosti pripravuje podklady na vypracovanie koncepcie parkovacej politiky v Detve. Na otázku TASR, či tento rok pribudnú v Detve parkovacie miesta, samospráva odpovedala, že zamestnanci mestského úradu pripravujú akcie, vďaka ktorým počas roka pribudne niekoľko desiatok nových prípadne zrekonštruovaných parkovacích miest. „Niektoré súčasné parkoviská plánujeme zrekonštruovať a rozšíriť, ďalšie parkovacie miesta vzniknú na nových parkovacích plochách,“ sľubuje mesto.

Miesto pre parkovanie na sídliskách obsadzujú niekedy aj vraky áut. „Boli aj na Námestí mieru a riešila som to cez sociálnu sieť. Odfotila som ich a obrázky zverejnila, aby som ich zviditeľnila a oslovila majiteľov. Nakoniec sa ich podarilo odstrániť, spolu ich bolo päť,“ podotkla poslankyňa a dodala, že ich majitelia nemali napríklad platné STK alebo pracovali mimo Detvy. „Začalo sa o tom hovoriť a informácie sa k nim dostali. Dohodli sme sa, že keď prídu domov, budú sa snažiť tie vraky dať preč,“ zhrnula.

Primátor tvrdí, že vraky motorových vozidiel mestská polícia zisťuje pri vlastnej hliadkovacej činnosti a aj z oznámení občanov. „Mestská polícia nevedie evidenciu majiteľov a prevádzkovateľov motorových vozidiel. Majiteľa zistí až dožiadaním na polícii v Detve. Hneď ho vyzve na odstránenie vraku v 15-dňovej lehote,“ vysvetlil. „Podľa všeobecne záväzného nariadenia mesta v prípade neodstránenia vrakov motorových vozidiel po márnom doručení výzvy na odstránenie vraku je možné uložiť majiteľovi auta poplatok za záber verejného priestranstva,“ uviedol. „V roku 2019 mestská polícia takýmto spôsobom riešila šesť a v vlani 10 autovrakov, ktoré boli z verejných komunikácii alebo zelených plôch majiteľmi následne odstránené,“ spomenul.

Niektorí občania upozorňujú aj na to, že po cestách na detvianskom sídlisku Dolinky jazdia vodiči rýchlo a na viacerých miestach by privítali spomaľovací prah. „Mesto sa venuje tejto problematike. Riešilo sa ich umiestnenie na viacerých uliciach. Časť týchto požiadaviek bola okresným dopravným inšpektorátom polície zamietnutá. Požiadavku na osadenie retardéra v časti Dolinky mestský úrad neeviduje. Aj napriek tomu uvažujeme s jeho osadením v tejto časti,“ ukončil Šufliarský s tým, že spomaľovače sú v Detve na uliciach Štúrova, Kukučínova a Obrancov mieru.

Viac o téme: Detva, financovanie, Občania, Oľga Vilhanová, parkovacia politika, parkovanie, poslankyňa, Primátor, rozpočet, sídlisko

Súvisiace články