Kategórie Banská Bystrica Domáce Poltár Rimavská Sobota

Poltár a Rimavskú Sobotu spojí nová cyklotrasa za takmer dva milióny EUR

Medzi Poltárom a Rimavskou Sobotou postavia novú cyklotrasu. Zdroj: TASR / Erika Ďurčová

RIMAVSKÁ SOBOTA – Banskobystrický samosprávny kraj získal viac ako 1,7 milióna eur na vybudovanie I. etapy cyklotrasy medzi okresnými mestami Poltár a Rimavská Sobota. S projektom bol Banskobystrický samosprávny kraj úspešný v rámci výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu. K podpisu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného prostriedku má dôjsť v najbližších týždňoch.

 

“Predbežne v januári bude riešené verejné obstarávanie na zhotoviteľa. Predpokladaná realizácia projektu, ak nepríde k žiadnym zdržaniam pri vydávaní potrebných povolení a verejnom obstarávaní, je máj 2022 až apríl 2023,” priblížila hovorkyňa Banskobystrického samosprávneho kraja Lenka Štepáneková. Myšlienka vybudovania cyklotrasy spájajúcej Poltár s Rimavskou Sobotou vznikla v roku 2013, keď Banskobystrický samosprávny kraj od štátneho podniku Železnice Slovenskej republiky odkúpil za symbolické euro asi 30 kilometrov dlhú poltársku trať. Výhodou navrhovanej cyklotrasy je jej úplná separácia od motorovej cestnej dopravy.

 

Medzi Poltárom a Rimavskou Sobotou postavia novú cyklotrasu. Zdroj: TASR / Radovan Stoklasa

“Cyklotrasa je vedená po historicky zaujímavej železničnej trati, a preto má veľmi dobrý potenciál na rozšírenie možností cestovného ruchu v danej oblasti vytvorením náučného chodníka o histórii tejto trate, poprípade minerálnych prameňov, ktoré sa v danej lokalite nachádzajú. Tým má projekt potenciál podporovať lokálne hospodárstvo a zamestnanosť, a to práve v území, ktoré je dlhodobo v hospodárskom útlme,” dodala Štepáneková. Projekt cyklotrasy medzi Poltárom a Rimavskou Sobotou je rozdelený na dve etapy. Prvá počíta s prácami na úseku medzi Poltárom a obcou Hrnčiarska Ves. Druhá etapa pozostáva z dobudovania cyklotrasy až do Rimavskej Soboty. Banskobystrický samosprávny kraj už má podaný aj pokračovací projekt s rozpočtom viac ako 5,3 milióna eur, aktuálne je v hodnotiacom procese.