Regióny Banská Bystrica Zvolen

Priestory Technickej univerzity vo Zvolene sú v týchto dňoch naďalej zatvorené

Zdroj: TASR / Dušan Hein

ZVOLEN – Priestory Technickej univerzity vo Zvolene (TUZVO) sú v týchto dňoch naďalej zatvorené a vstup je umožnený iba s povolením vedenia univerzity. TASR o tom informovala Gabriela Patkolová, ktorá zabezpečuje komunikáciu univerzity s médiami.

 

Na univerzite sú v súčasnosti pre ochorenie COVID-19 prerušené akékoľvek vzdelávacie činnosti prezenčnou metódou vo všetkých stupňoch štúdia. Prerušili aj študijné aktivity, ktoré si vyžadujú fyzickú prítomnosť, ako je napríklad práca v laboratóriách. “Pravidelne zasadá univerzitný krízový štáb, ktorý monitoruje situáciu so šírením nového koronavírusu a operatívne prijíma protiepidemické opatrenia na zabezpečenie ochrany zdravia študentov a zamestnancov. Zverejňované sú prostredníctvom univerzitných komunikačných kanálov,” dodala.

Zimný semester akademického roka 2020/2021 sa vlani na univerzite začal v prezenčnej forme. “Momentálna epidemiologická situácia na univerzite, keď v súčasnosti nemáme žiadneho pozitívne testovaného študenta ani zamestnanca, nám dovolila prijať takéto rozhodnutie,” uviedol počas otvorenia akademického roka rektor TUZVO Rudolf Kropil. V súčasnosti je však pre opatrenia proti šíreniu nového koronavírusu situácia v škole iná. “Ako univerzita zameraná na študijné odbory, ktoré si vyžadujú prax a osobný kontakt so študentmi, vnímame potrebu otvoriť aj tému skorého návratu časti vysokoškolákov do učební aspoň v obmedzenej forme,” zhrnul rektor.

Podľa Patkolovej sa pedagógovia zhodujú, že dištančná metóda výučby je pre ich odbory dlhodobo neakceptovateľná. U študentov si všímajú menší záujem o štúdium napriek tomu, že majú kontakt prostredníctvom online vyučovania. “Ochudobnení sú aj o skúsenosť, keď učiteľ prenesie svoj vedecký zápal a záujem o predmet na študenta a motivuje ho. Toto cez obrazovku počítača dosiahnete iba ťažko,” podotkol prorektor pre pedagogickú prácu na TUZVO Andrej Jankech.

“Obdobie, keď sa študenti dostávajú na vysoké školy, je príležitosťou na komplexný rozvoj, teda aj zameranie na emocionálnu inteligenciu (EQ), rozvíjanie empatie a medziľudskú spoluprácu a rozvoj. To sa iba cez dištančné učenie nedá,“ vysvetlil psychológ Dušan Ondrušek. „Vysokoškolské štúdium je príležitosť rozvíjať aj kultúrnu gramotnosť a medzigeneračný dialóg. Naučiť sa, ako sa postaviť k rôznorodosti, sa dá iba praxou a priamym zážitkom komunikácie a spolupráce,“ ukončil psychológ.