Prírodná katastrofa na rieke Hron. Z vody vytiahli viac ako päť ton a 11 tisíc kusov uhynutých rýb

BUDČA – Ministerstvo životného prostredia SR chce po hromadnom úhyne rýb obnoviť život v rieke Hron. V stredu o tom na tlačovej konferencii pri Budči vo Zvolenskom okrese informoval minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO).

 

Zlepšiť situáciu na Hrone má pravidelný monitoring funkčnosti rybovodov či spriechodňovanie bariér. Pomôcť má aj legislatíva, ktorá pomôže pri kontrolách inšpektorov životného prostredia pri výkone štátneho vodoochranného dozoru. Podľa ministra životného prostredia Jána Budaja Slovensko pri bioplynových a malých vodných elektrárňach dopláca na legislatívu z minulého storočia. „Výstavba malých vodných elektrární na Slovensku pripomínala privatizáciu z deväťdesiatych rokov. Boli sme svedkami nedostatkov v povoľovacom konaní, nedostatočného posúdenia vplyvov na životné prostredie a neraz aj ignorovania námietok dotknutých strán,“ zdôraznil.

Hromadný úhyn rýb na rieke Hron spozorovali rybári v zakalenej, zapáchajúcej a nepriehľadnej vode koncom júla pri obci Trnavá Hora v okrese Žiar nad Hronom. Znečistenie vodného toku mal spôsobiť únik digestátu z bioplynovej stanice v obci Budča po tom, ako pád stromu v dôsledku búrky spôsobil roztrhnutie vaku využívaného na jeho uskladnenie.

 

ZDROJ: TASR – Ján Krošlák

Medzi uhynutými druhmi rýb boli podľa ochranárov zistené aj viaceré druhy európskeho významu, ako napríklad hlavátka podunajská, mrena karpatská, boleň dravý či hrúz bieloplutvý. Lov rýb je v súčasnosti ukončený. „So zberom sme prestali v stredu 28. júla, dovtedy sme ulovili 5,4 tony rýb, čo bolo 11.000 kusov,“ uviedol ichtyológ Slovenského rybárskeho zväzu pre stredoslovenskú oblasť Richard Štencl. Vyšetrovanie havárie je v súčasnosti v rukách Slovenskej inšpekcie životného prostredia. Pre kontroly všetkých bioplynových staníc pripravuje SIŽP metodiku.

„Začneme s tými potenciálne najnebezpečnejšími v blízkosti veľkých riek. Postupne takto skontrolujeme všetky bioplynové stanice na Slovensku,“ priblížil generálny riaditeľ Slovenskej inšpekcie životného prostredia Ján Jenčo. Ministerstvo životného prostredia zároveň pripravuje program revitalizácie vodných tokov Slovenska, v rámci ktorého určí podmienky a postupy prác na obnovu voľne tečúcich úsekov vodných tokov a obnovu v minulosti zregulovaných úsekov. „Namiesto devastácie slovenských riek prispejeme k ochrane pred povodňami, vytváraním podmienok pre obnovu prirodzených záplavových území,“ ukončil minister.

Viac o téme: Hron, Ján Budaj, kontaminácia prírodná katastrofa, Ministerstvo životného prostredia, Slovenská inšpekcia životného prostredia, Slovenský rybársky zväz, úhyn rýb

Súvisiace články