Regióny Banská Bystrica

Prvákov do ZŠ v Banskej Bystrici možno osobne zapísať od 6. do 9. apríla

Zdroj: TASR / František Iván

BANSKÁ BYSTRICA – Rodičia alebo zákonní zástupcovia, ktorým technické možnosti neumožňujú zapísať svoje deti do prvého ročníka mestských základných škôl (ZŠ) v Banskej Bystrici elektronicky, môžu tak urobiť osobne v termíne od 6. do 9. apríla. Informuje o tom na webovej stránke mesta školský úrad, oddelenie školstva a mládeže banskobystrického magistrátu.

 

“Každá škola má na svojom webe zverejnené podrobné informácie, ako a kedy budú zápisy prebiehať. V mimoriadnych prípadoch je možné na základe dohody medzi riaditeľom ZŠ a zákonným zástupcom dieťaťa, urobiť zápis aj mimo oficiálne stanoveného času zápisu, musí sa však dodržať, aby sa uskutočnil v termíne od 1. do 30. apríla,” uvádza magistrát.

Žiak plní povinnú školskú dochádzku v ZŠ v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt, teda v spádovej. V inej ako spádovej môže plniť povinnú dochádzku iba vtedy, ak ho tam prijmú. Riaditeľ spádovej školy je povinný prednostne prijať na plnenie povinnej školskej dochádzky deti, ktoré majú miesto trvalého pobytu v obvode jeho školy.

Školský úrad na webe mesta usmerňuje rodičov a zákonných zástupcov, ako postupovať v prípadoch, ak dieťa nedovŕšilo šiesty rok veku do 31. augusta, ale chcú, aby bolo výnimočne prijaté do ZŠ a, naopak, čo robiť, ak dieťa ešte nedosiahlo školskú spôsobilosť po dovŕšení tohto veku. Dozvedia sa aj to, aké údaje a čo všetko treba pri zápise svojich budúcich prvákov.