Regióny Banská Bystrica

Rázny krok samosprávy. Majiteľom neudržiavaných stavieb chce mesto vyrubiť vyššiu daň

Mesto chce zvýšiť daň majiteľom neudržiavaných stavieb. ZDROJ: mesto Žiar nad Hronom

ŽIAR NAD HRONOM – Majitelia neudržiavaných stavieb na území mesta Žiar nad Hronom by mohli od budúceho roka platiť desaťnásobne vyššiu daň z nehnuteľností. Vyplýva to z návrhu všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach, ktorý samospráva zverejnila na svojej webovej stránke. Poslanci mesta sa budú návrhom zaoberať na decembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva.

 

Možnosť vyrubiť vyššiu daň za neudržiavané a schátrané stavby dáva samosprávam nová legislatíva, ktorú parlament schválil na jar tohto roku. Mesto Žiar nad Hronom chce týmto spôsobom motivovať vlastníkov nehnuteľností, ktoré sú v zlom technickom stave, aby sa starali o svoj majetok.
 

“Vyšším daňovým zaťažením chceme dosiahnuť, aby nevyhovujúcim stavom neboli ohrození alebo obťažovaní obyvatelia mesta, prípadne, aby sa zlepšil vzhľad takýchto objektov. Daňovníci budú motivovaní vykonať nápravu nevyhovujúceho stavu stavby v lehote určenej rozhodnutím stavebného úradu,” vysvetlil vedúci kancelárie primátora Martin Baláž.

V návrhu všeobecne záväzného nariadenia sa počíta aj so zvýšením niektorých miestnych daní. Daň z nehnuteľností by mohla vzrásť o 0,06 eura za štvorcový meter, daň za ubytovanie o 0,07 eura za noc. Samospráva navrhuje aj zvýšenie dane za užívanie verejného priestranstva, a to v priemere o 10 eur. Do mestského rozpočtu by zvýšenie miestnych daní prinieslo približne 33 000 eur.

“Pri dani z nehnuteľností daň zvyšujeme z dôvodu zosúlaďovania rozdielu medzi najvyššou a najnižšou sadzbou dane za jednotlivé stavby a za jednotlivé bytové a nebytové priestory na desaťnásobok, ktorý musí byť podľa zákona o miestnych daniach ustanovený pri určení sadzieb na zdaňovacie obdobie roku 2024,” vysvetlil Baláž. Ako dodal, sadzba dane za užívanie verejného priestranstva a dane za ubytovania sa nemenila posledných desať rokov a už nezohľadňuje súčasnú ekonomickú situáciu.