Regióny Banská Bystrica Detva

S obnovou ciest a chodníkov na Námestí mieru v Detve chcú začať v apríli

Ilustračná foto. Zdroj: TASR / Štefan Puškáš

DETVA – Mesto Detva plánuje na jar tohto roka začať s rekonštrukciou ciest a chodníkov na sídlisku Námestie mieru. Súčasťou projektu bude aj nové kontajnerové stojisko v strede veľkého centrálneho parkoviska. Pre TASR to uviedol primátor mesta Ján Šufliarský s tým, že obnova sa týka aj plôch pre verejnosť.

 

„V rozpočte mesta sú na túto akciu vyčlenené finančné prostriedky vo výške 407 080 eur. Po úspešnom ukončení verejného obstarávania na dodávateľa stavebných prác plánujeme so začatím stavebných prác v apríli,“ dodal.

Poslankyňa za tento volebný obvod Oľga Vilhanová od roku 2008 upozorňuje na to, že na Námestí mieru nie sú vysporiadané pozemky. Pre riešenie tohto problému viackrát spisovala s občanmi petície, a to aj v čase, keď ešte nebola poslankyňou. „Cieľom bolo dať do poriadku aj pozemky pod verejnými priestranstvami, parkoviskom, detským ihriskom, miestnymi komunikáciami a aj bytovými domami,“ poznamenala. „Časť pozemkov na Námestí mieru bola vykúpená v hodnote 300-tisíc eur, nie sú to však všetky pozemky,“ doplnila.

Ako spomenula, betónové ihrisko a ani detské ihrisko zatiaľ nie je súčasťou plánovanej obnovy. Nepatrí sem ani obnova priestorov občianskej vybavenosti, kde sú obchody a iné služby. „Navrhla som aj ohradenie a strechu nad kontajnery. Neustále je tento priestor v zlom stave a pod oknami občanom znehodnocuje kvalitu bývania,“ podotkla.

Podľa nej je škoda, že pozemky na Námestí mieru, kde žije približne 900 obyvateľov Detvy, sa začali neskoro vysporiadavať. „Všetky projekty, ktoré môžu získať financie z Európskej únie, sa zakladajú na tom, že musia byť majetkovoprávne vysporiadané. A stále sú tu niektoré pozemky neznámych vlastníkov v správe Slovenského pozemkového fondu alebo ich vlastnia tí, ktorí žijú v Kanade, Amerike, a je ťažké ich vyhľadať a osloviť. Neviem, akou možnou alternatívou by sa to dalo vysporiadať,“ uzavrela Vilhanová.