Regióny Banská Bystrica

S projektom výstavby domu sociálnych služieb v Krupine Banskobystrický kraj pokračuje

Ilustračná foto. Zdroj: Glob.sk/Peter Korček

KRUPINA – Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) s prípravou projektu výstavby domu sociálnych služieb v Krupine pokračuje. „Dokumentácia pre územne rozhodnutie sa v súčasnosti spracováva a bude odovzdaná v zmysle zmluvy o dielo v marci tohto roka,“ uviedla pre TASR hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková.

 

Ako dodala, podkladom pre túto dokumentáciu je spracovaná architektonická štúdia. Projekt rieši objekt nového zariadenia sociálnych služieb, okolie objektu vrátane sadových úprav a zadržiavanie dažďovej vody zo striech objektu. Patrí sem tiež parkovanie, napojenie objektu na inžinierske siete a tiež prístupovú komunikáciu. BBSK spracovanie projektovej dokumentácie pre výstavbu obstaral a so spracovateľom už uzavrel aj zmluvu.

V súčasnosti kraj prevádzkuje domov sociálnych služieb v Krupine, ktorý je v jednej historickej a jednej prenajatej budove. Budovy sú v stave, ktorý nevyhovuje prevádzkovým a hygienickým nárokom, a zároveň si vyžadujú vysoké náklady na ich údržbu, prevádzku a nájom. „Ako najlepšie možné riešenie sa ukazuje výstavba nového účelového zariadenia sociálnych služieb predovšetkým z dôvodu zefektívnenia finančných nárokov,” uvádza BBSK s tým, že financovanie nákladov na výstavbu projektu bude prostredníctvom úveru, či už z komerčnej banky alebo Štátneho fondu rozvoja bývania.

Predmetom architektonického návrhu bol objekt zariadenia pre seniorov v okrese Krupina s kapacitou 40 prijímateľov sociálnych služieb. „Objekt zariadenia je jednopodlažný, prízemný a kompletne bezbariérovo prístupný pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu,” pripomína kraj.