Sliač pre ťažko zdravotne postihnuté osoby a seniorov sprevádzkovalo sociálny taxík

SLIAČ – Sociálny taxík ako novú formu terénnej sociálnej služby zaviedlo v týchto dňoch mesto Sliač. Cieľom tejto prepravnej služby je skvalitnenie života pre vybrané skupiny obyvateľov mesta, ako sú ťažko zdravotne postihnuté osoby (ŤZP) a seniori nad 62 rokov.

 

„Aj v dobe zvyšovania cien je dôležité poskytnúť občanom zo strany mesta čo možno najviac služieb, avšak s ohľadom na finančné možnosti samosprávy. Niekoľko rokov u nás premávala Sliačska autobusová doprava. Pandémia však spôsobila zníženie záujmu občanov o túto dopravu, a tak sme po zvážení všetkých ekonomických a sociálnych dosahov zaviedli túto novú formu terénnej sociálnej služby,“ uviedla primátorka Ľubica Balgová.

Sociálny taxík je určený pre vybrané cieľové skupiny obyvateľov mesta. Služby budú poskytované ťažko zdravotne postihnutým občanom a ich sprievodcom po predložení preukazu ŤZP, seniorom nad 62 rokov po predložení dokladu totožnosti a občanom s obmedzenou schopnosťou pohybu. Služby budú poskytované na prepravu k lekárovi alebo do zdravotníckych zariadení v meste, na prepravu do zariadení sociálnych služieb v meste, na prepravu na úrad alebo bežnú prepravu v rámci mesta Sliač.

Viac o téme: autobusová doprava, saniori, Sliač, taxík

Súvisiace články