Regióny Bratislava Banská Bystrica

Špecifická situácia Banskej Bystrice. V meste je veľký počet neveriacich aj slobodných ľudí

BANSKÁ BYSTRICA – Špecifikom Banskej Bystrice je vysoký podiel obyvateľov bez náboženského vyznania i vysoký počet slobodných ľudí. V meste pod Urpínom nie je v manželskom zväzku vyše 42,5 percenta obyvateľov. Vyplýva to zo zistení Sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021, ktorého rozšírené údaje ponúka Štatistický úrad (ŠÚ) SR v podobe nového adresára Moja obec. Informovala hovorkyňa SODB Jasmína Stauder.

 

“Po Bratislave má Banská Bystrica veľmi vysoký podiel obyvateľov, ktorí sa nehlásia k žiadnemu náboženskému vyznaniu, až 32.391 obyvateľov mesta je bez náboženského vyznania. Špecifikom Banskej Bystrice sú aj slobodní obyvatelia, ktorí tvoria vysoký podiel,” priblížila Stauder s tým, že slobodných je 32.348 obyvateľov mesta. V Banskej Bystrici sa sčítalo 76.018 obyvateľov, žien v meste žije takmer o 5000 viac ako mužov. Priemerný vek obyvateľov mesta je takmer 44 rokov, čo je po Trenčíne spomedzi krajských miest najviac. Z pohľadu vzdelania má najviac Banskobystričanov stredoškolské vzdelanie (35.154), vysoký je aj podiel vysokoškolsky vzdelaných ľudí, ktorých je 22.077. V meste podľa SODB 2021 žije len 757 cudzincov.