Regióny Banská Bystrica

Tuje a smreky v mestskom parku v Banskej Bystrici nahradí 47 nových stromov

Banská Bystrica. Zdroj: pixabay.com

BANSKÁ BYSTRICA – Národná kultúrna pamiatka, mestský park na Tajovského ulici v Banskej Bystrici, kedysi známy ako Leninov park, prechádza výrubom stromov. Mesto má na to právoplatné rozhodnutie. Tuje a smreky nahradí 47 nových vhodnejších stromov. TASR o tom v stredu informovala Dominika Mojžišová z banskobystrického magistrátu.

 

“Podľa rozhodnutia sa má výrub uskutočniť v čase vegetačného pokoja, najneskôr do 31. marca, teda v primeranom predstihu pred časom hniezdenia vtákov, a tak, aby sa nepoškodili okolité dreviny,” konštatovala Mojžišová s tým, že výrub zabezpečuje organizácia Záhradnícke a rekreačné služby mesta, správca zelene v Banskej Bystrici.

“Do 31. októbra tohto roka sa musí uskutočniť náhradná výsadba s primeranou starostlivosťou. Podľa rozhodnutia o súhlase na výrub drevín má byť počas roka 2021 vysadených 21 javorov horských, 21 líp malolistých, štyri pagaštany pleťové a jeden dub letný. Mestské zastupiteľstvo na zasadnutí 9. februára požiadalo o vypracovanie aktuálneho dendrologického posudku, podľa ktorého sa má realizovať odborné ošetrenie drevín na území parku,” zdôraznil druhý zástupca primátora Milan Lichý.

Podľa neho v súčasnosti prebieha konanie na uskutočnenie projektu revitalizácie mestského parku, na ktorý nie sú rovnaké názory odbornej a laickej verejnosti. V rámci projektu nebude realizovaný žiadny výrub v stromových alejach. V projekte je plánovaná výsadba 64 vzrastlých stromov a 1229 drevín či záhradnícke zdravotné ošetrenie 152 stromov s cieľom predĺženia ich životnosti. Staré a vzácne stromy by tak naďalej mali zostať súčasťou mestského parku a plniť svoje funkcie tak, aby neohrozovali návštevníkov.

O podrobnej projektovej dokumentácii informuje web mesta.