Regióny Banská Bystrica

UNIKÁTNY PROJEKT V Horných Hámroch vznikne nový eko areál

V Horných Hámroch vzniká nový eko areál Pekný les. ZDROJ: TASR

HORNÉ HÁMRE – V Horných Hámroch v okrese Žarnovica vzniká nový eko areál Pekný les. Areál v tesnej blízkosti križovatky nových cyklotrás v Kľakovskej doline buduje nezisková organizácia Stefani.

 

“Naším cieľom je postupné vybudovanie atraktívneho turistického zázemia s príslušnou infraštruktúrou pre návštevníkov. Hlavnou cieľovou skupinou sú pre nás rodiny s deťmi,” uviedla riaditeľka organizácie Lucia Vrtíková.

Pekný les definuje ako eko-vzdelávací areál, kde chcú pestovať v deťoch lásku k prírode, ale aj k sebe navzájom. Návštevníci sa v ňom dozvedia, ako chrániť vodné zdroje, nepoužívať pesticídy či separovať odpad.

“Lokalita by mala mať popularizačno-náučný charakter s dôrazom na rozvoj udržateľného cestovného ruchu,” uviedla výkonná riaditeľka OOCR Región Gron Mária Pátková. V prostredí ovplyvnenom priemyslom tak, ako je to v Žarnovici a okolí, je takýto druh atrakcie pre turistov i miestnych prínosný. “Zároveň tento areál tvorí zaujímavý kontrast vo vzťahu príroda – priemysel. Práve to je jeho silnou stránkou,” doplnila Pátková.

Okrem cykloturistického odpočívadla a postupne budovaného zážitkového náučného chodníka návštevník v areáli nájde aj hospodárske zvieratá, v letnej sezóne sú tam organizované tematické letné denné tábory pre deti.

Novinkami, ktoré vznikli vďaka podpore Rozvojovej agentúry Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), sú dva nové fotopointy. Priamo v areáli pribudla socha maskota lokality – Hámroša. Na Smelom vrchu, ktorý sa vypína priamo nad Pekným lesom, je to zas fotogenická lavička s výhľadom. Vybudovanie týchto dvoch atrakcií bolo realizované z členského príspevku Rozvojovej agentúry BBSK do OOCR Región Gron. Projekt bol podporený sumou 3000 eur.

“Oba fotopointy sú drevené. Drevo je pre okolie Žarnovice také prirodzené ako dýchanie pre človeka. V minulosti tadiaľto okolo areálu viedla aj trasa lesnej železnice, ktorou sa zvážalo drevo z Kľakovskej doliny. Oba objekty tvoril slovenský rezbár Michal Minich,” pripomenula vedúca areálu a spoluautorka projektu Pekný les Paulína Kopčová.