V Banskej Bystrici investujú viac ako 400-tisíc eur na opatrovateľské služby

SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. je najväčší poskytovateľ komplexných informačných služieb na Slovensku. Je moderným informačným médiom založeným na báze nezávislej tlačovej agentúry.

BANSKÁ BYSTRICA – V meste Banská Bystrica sa už druhýkrát zapojili do výzvy Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja získala viac ako 400-tisíc eur, ktoré použije na mzdy opatrovateliek. Ako mesto informuje v tlačovej správe, cieľom je podporiť opatrovateľskú službu a zároveň predísť umiestňovaniu klientov do pobytových zariadení.

 

Projekt s názvom Podpora opatrovateľskej služby v meste Banská Bystrica, prostredníctvom ktorého zamestnávala 20 opatrovateliek, realizovalo mesto úspešne v rokoch 2019 až 2021. Na základe dobrej skúsenosti chce mesto v realizácii projektu pokračovať aj naďalej.

„Banská Bystrica je lídrom v oblasti poskytovania sociálnych vecí a tejto agende venuje pozornosť už dlhodobo. Teší ma, že sa nám tento projekt podarilo zrealizovať a stabilizovať služby, ktoré naši obyvatelia potrebujú a očakávajú,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Projekt sa začal realizovať od decembra tohto roka a potrvá až do novembra 2023. Mestu sa tak podarilo získať 100 % nenávratný finančný príspevok vo výške 408-tisíc eur. Využije ich na mzdy opatrovateliek, ktoré samospráva zamestnáva.

V meste pod Urpínom umožnia poskytovanie opatrovateľskej služby pre väčší počet obyvateľov, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby v domácom prostredí. Zároveň sa zvýši dostupnosť opatrovateľskej služby pre ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím, s nepriaznivým zdravotným stavom či seniorov, a podporí sa ich zotrvanie v prirodzenom prostredí s rodinou a v komunite.

Viac o téme: financie, investícia, opatrovanie, opatrovateľské služby, peniaze

Súvisiace články