Regióny Banská Bystrica Detva

V Detve poctivo triedia. Zverejnili štatistiky

Zdroj: TASR / Silvia Tannhauserová

DETVA – Občania mesta Detva vytriedili vlani 450 ton biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. Uviedol to primátor mesta Ján Šufliarský s tým, že zber takéhoto odpadu je v intraviláne mesta. „Extravilán, čo sú detvianske lazy, rieši takýto komunálny odpad formou kompostovania,“ dodal.

 

 „Množstvo vytriedeného odpadu sa z roka na rok zvyšuje. Trend separovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu je pozitívny,“ spomenul. „V súčasnosti samospráva zabezpečuje väčší počet košov na bioodpad v nadväznosti na zvyšujúce sa množstvo takéhoto vytriedeného odpadu a aktuálnu legislatívu,“ pripomenul a priblížil, že to súvisí s kuchynským odpadom. Ako informuje samospráva na svojej oficiálnej webstránke, fyzické osoby, ktoré žijú v rodinných domoch, majú pridelené 120-litrové alebo aj 240-litrové plastové nádoby hnedej farby. Okrem bioodpadu sa z týchto košov vyváža aj kuchynský odpad. Sú to zvyšky z očistenej zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, malé zvyšky jedla a potraviny po záručnej dobe. „Môžeme do nich vhadzovať aj pokosenú trávu, lístie, vypletú burinu, zhnité ovocie a zeleninu, piliny, drobnú drevnú štiepku a drevené hobliny,“ zdôraznilo mesto. Do týchto košov je zakázané hádzať kosti, mäso a staré lieky.

  „Tie isté pravidlá sa zavádzajú pri zbere biologicky rozložiteľného odpadu od fyzických osôb, ktoré žijú v bytových domoch na sídlisku, kde sú umiestnené 1100-litrové plastové kontajnery hnedej farby,“ doplnil Jozef Krnáč z oddelenia výstavby, rozvoja a komunálnych služieb Mestského úradu Detva. „Hnedé nádoby na rozložiteľný komunálny odpad sú rozmiestnené na jednotlivých kontajnerových miestach pri bytových domoch na sídlisku podľa potreby, so zámerom vyvážene pokryť jednotlivé časti intravilánu,“ poznamenal primátor.

Obyvatelia mesta Detva zaplatia v tomto roku za komunálny odpad viac. Začiatkom roka to potvrdil hovorca Detvy Milan Suja. Samospráva takto reaguje na neustále sa zvyšujúce prevádzkové náklady spojené s odpadom. Paušálny poplatok za odpady sa v Detve zvýšil z doterajších 0,056 eura za osobu na deň na 0,077 eura. Obyvatelia mesta tak za odpad ročne zaplatia 28,105 eura, čo je o 7,615 eura viac ako doteraz. Návrh všeobecne záväzného nariadenia o poplatku za odpady schválili detvianski poslanci na vlaňajšom decembrovom rokovaní mestského zastupiteľstva.