V Poltári vznikne priemyselný park. Mesto získalo peniaze na jeho naštartovanie

POLTÁR – Mesto Poltár získalo od Ministerstva hospodárstva SR viac ako 227 946 eur ako podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb. Peniaze budú použité na vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu prístupovej komunikácie do budúceho priemyselného parku, na vypracovanie projektovej dokumentácie a na rekonštrukciu prípojky vody a preložku elektrickej prípojky.

 

„Ide o prvé a významné kroky, vďaka ktorým je dnes mesto bližšie k vytvoreniu priemyselného parku, ktorý bude slúžiť ako komplexne vybudovaná priemyselná zóna,“ povedala primátorka Poltára Martina Brisudová. „Umožní príchod nových investorov z rôznych oblastí, čím vytvorí ďalšie pracovné miesta. Prinesie prosperitu mestu a jeho obyvateľom a zlepší ekonomiku a životnú úroveň celého regiónu,“ dodala.

Priemyselný park sa nachádza v extraviláne mesta Poltár v lokalite Jelšoviny. Leží juhovýchodne od Združeného poľnohospodárskeho družstva Poltár v priamom dotyku so zastavaným územím mesta. Mesto na danom území pripravilo pre záujemcov o investovanie pozemok s rozlohou 23 hektárov. Priestranstvo nadväzuje na existujúce výrobné prevádzky.

Podľa primátorky je prvotná investícia do rozvoja priemyselného parku významná aj v súvislosti s okresom Poltár, ktorý patrí medzi najmenej rozvinuté okresy na Slovensku. Evidovaná miera nezamestnanosti sa pohybuje okolo 13 – 14 percent. Najväčším zamestnávateľom v Poltári je práve mestská samospráva.

„Výhodou lokality Jelšoviny je jej poloha, ako aj vhodné napojenie na cestnú a železničnú dopravu. Ďalšou významnou investíciou, o ktorú sa usilujeme, je vybudovanie, respektíve dostavba komunikácie, vedúcej k priemyselnému parku na trase Poltár – Nové Hony,“ uzavrela primátorka.

Viac o téme: financie, Poltár, priemyselný park

Súvisiace články