Regióny Banská Bystrica Rimavská Sobota

V Rimavskej Sobote plánujú postaviť betonárku, recyklovať bude aj stavebný odpad

Zdroj: TASR / Štefan Pučkáš

RIMAVSKÁ SOBOTA – Spoločnosť BANET plánuje v Rimavskej Sobote vybudovať betonárku, v rámci činnosti sa chce zamerať aj na recykláciu stavebného odpadu. Vyplýva to zo zámeru, ktorý bol predložený na posudzovanie vplyvov na životné prostredie.

 

 „Plánovaným zámerom navrhovateľa činnosti je výroba betónov v množstve približne 47 500 ton za rok, z čoho 10-tisíc ton betónu bude použitých na výrobu prefabrikátov v stavebnom dvore a 37 500 ton betónov bude rozvozených autodomiešavačmi zákazníkom,“ uvádza investor. Zámerom spoločnosti je i drvenie betónových odpadov, a to v plánovanej kapacite 14-tisíc ton stavebného odpadu ročne.

Navrhovaná činnosť je plánovaná v severozápadnej časti mesta Rimavská Sobota vyhradenej pre priemysel na nevyužívaných pozemkoch v blízkosti štátnej cesty I/50. Celkové náklady na realizáciu predstavujú podľa zámeru približne 450-tisíc eur bez DPH. Investor počíta s vytvorením šiestich stálych a sezónnych pracovných miest, ďalšie pracovné pozície zabezpečí obsluha motorových vozidiel.

„Hlavnou činnosťou v priestore stavebného dvora bude výroba betónových zmesí v automatizovanej betonárke FIVETECH 1000 S. Betonáreň je určená na prevádzku v miernych klimatických podmienkach do maximálne 0 stupňov Celzia, teda mimo prevádzku v zimných mesiacoch,“ vysvetľuje investor. Výstavba betonárne by v prípade získania potrebných povolení trvala tri mesiace.