Regióny Banská Bystrica Žarnovica

VEĽKÉ PROJEKTY v Orovnici! Stavali a opravovali kanalizáciu, obnovili vojnové hroby a pamätníky

Zroj: najkrajsikraj.sk

OROVNICA – Len menšie projekty, rádovo v tisícoch eur, zrealizovali v uplynulých dvoch rokoch v obci Orovnica v okrese Žarnovica. Investície však pomohli zlepšiť život napríklad aj obyvateľom jedného z bytových domov. Uviedla to starostka obce Katarína Forgáčová.

 

„Pri tomto dome sa nám podarilo opraviť poškodenú kanalizáciu. Na jednom úseku bývalej prechodovej cesty sme zase uložili približne 100 metrov kanalizačných rúr. Náklady na obe stavby dosiahli dohromady 6700 eur, ktoré sme uhradili z vlastných zdrojov,“ priblížila starostka.

Obci sa tiež podarilo vysporiadať pozemok pod budovou bývalej materskej školy a opraviť tri pamätníky druhej svetovej vojny a jedno hrobové miesto. „Dostali sme na to dotáciu z Úradu vlády SR vo výške 2000 eur. V tomto roku by sme chceli ešte zakúpiť malotraktor a opraviť zhruba 600 až 800 metrov miestnych komunikácií,“ dodala Forgáčová.

Starostka vyzdvihla aj mieru vytriedeného odpadu za rok 2021, ktorý dosiahol takmer 53 percent. V roku 2020 bol pritom len na úrovni 30 percent.

„Problémy, s ktorými sa stretávame, sú tak ako u všetkých ostatných obcí a miest na Slovensku. Predovšetkým je to nedostatok financií na činnosť spojenú s preneseným výkonom štátnej správy, zvýšenie cien energií a aktuálne aj nárast cien pohonných látok, a tým aj ostatných cien za služby,“ doplnila starostka.

Dejiny tejto obce na strednom Pohroní sú spojené s históriou kláštora v neďalekom Hronskom Beňadiku a spadajú až do začiatku 13. storočia. V roku 1971 bola obec pričlenená k Tekovskej Breznici a od roku 1993 je samostatnou obcou. V súčasnosti má asi 560 obyvateľov.