Regióny Banská Bystrica Veľký Krtíš

Za prvý polrok tohto roka vyzbierali v meste 67 ton plastov!

Ilustračné. Zdroj: Zoznam.sk / Maarty

VEĽKÝ KRTÍŠ – Za prvý polrok tohto roka vyzbierali vo Veľkom Krtíši 67 ton plastového odpadu. Uviedol to Daniel Ruman z odboru životného prostredia veľkokrtíšskeho mestského úradu. Ako dodal, vyzbieraných plastov bolo za rok 2019 približne 147 ton a vlani približne 132 ton, čo predstavuje pokles o 15 ton.

 

Lucia Zvarová z kancelárie primátora mesta poznamenala, že obyvatelia majú pri bytových domoch na jednotlivých kontajnerových státiach 1100-litrové kontajnery žltej farby na zber plastov. „Interval vyprázdňovania kontajnerov je jedenkrát týždenne,“ dodala s tým, že obyvatelia rodinných domov zbierajú tento odpad do žltých vriec s intervalom vývozu jedenkrát za dva týždne. Vrecia na zber podľa nej obyvatelia dostávajú od mesta.

Pripomenula tiež, že vo Veľkom Krtíši je zavedený aj zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. „Obyvatelia majú rozmiestnené pri bytových domoch na kontajnerových státiach 240-litrové nádoby hnedej farby. Tí, ktorí bývajú v rodinných domoch, zbierajú tento odpad do kompostérov, ktoré mesto zabezpečilo pred dvoma rokmi prostredníctvom projektu a s poskytnutím nenávratného finančného príspevku,“ spomenula.

22 eur za tonu odpadu

Podľa Rumana za vlaňajší rok mala samospráva úroveň vytriedeného komunálneho odpadu na úrovni 30,13 percenta a za rok 2019 to bolo 30,07 percenta. „Podľa percentuálnej úrovne vytriedenia komunálnych odpadov sa nám odvíjajú sadzby za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov za príslušný rok v eurách,“ zdôraznil. „Tento rok platíme zákonný poplatok 22 eur za každú tonu zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu,“ priblížil.

Doplnil tiež, že vyzbieraný biologicky rozložiteľný odpad za rok 2019 bol zaokrúhlene na úrovni 310 ton, za minulý rok to bolo približne 364 ton. „Údaje za tento rok o biologicky rozložiteľnom odpade môže mesto poskytnúť v januári nadchádzajúceho roku,“ ukončil.