Regióny Banská Bystrica Detva

Základná škola v Detve bude mať vybavenie za viac ako 100-tisíc eur

Ilustračná foto. Zdroj: TASR / Pavel Neubauer

DETVA – Mesto Detva vyhlásilo verejné obstarávanie na materiálno-technické vybavenie učební Základnej školy na ulici Obrancov mieru. Vyplýva to zo zverejnených údajov vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.

 

Predmetom verejného obstarávania je výber dodávateľa na dodanie tovaru, vrátane dopravy, inštalácie a montáže do odborných učební základnej školy. Celková odhadovaná hodnota zákazky je stanovená na 136 673 eur bez DPH a delí sa na päť častí. Sú to školský a laboratórny nábytok, didaktické pomôcky, vybavenie informačnými a komunikačnými technológiami, vybavenie odbornej učebne a školská knižnica. Dĺžka trvania zákazky od jej zadania sa v každej jednej časti predpokladá na 120 dní a záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do 25. mája.

Uchádzač predloží elektronickú ponuku na ním zvolenú časť samostatne alebo na niekoľko ním vybraných častí alebo kompletne na všetky časti,“ pripomína samospráva s tým, že všetkých päť častí predmetu zákazky sa otvorí v rovnakom  termíne. Obstarávanie sa týka projektu financovaného z fondov Európskej únie.